Polityka prywatności

Wstęp

 • Niniejszy dokument dotyczący zasad ochrony prywatności wyjaśnia, w jaki sposób SERWIS gromadzi, chroni i wykorzystuje dane osobowe.
 • SERWIS zobowiązuje się do zapewnienia, że wszelkie dane osobowe przekazane przez klientów lub pozyskane w inny sposób w ramach prowadzonej działalności będą gromadzone i przetwarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

Gromadzone informacje

 • Podczas procesu rejestracji w SERWISIE Użytkownik proszony jest o podanie ogólnych informacji, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz o określenie numeru identyfikacyjnego gracza oraz hasła.
 • Składając depozyt pieniężny, Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji dotyczących karty kredytowej lub numeru konta.
 • SERWIS gromadzi adresy IP Użytkowników korzystających z serwisu oraz informacje dotyczące gier, w których biorą udział.
 • SERWIS pobiera i zapisuje również automatycznie w dziennikach serwerów informacje z przeglądarki internetowej, np. adres IP i dane o odwiedzanych stronach.
 • SERWIS może poprosić Użytkownika o podanie danych osobowych, np. narodowości, koloru oczu, wzrostu, wagi i przynależności etnicznej, a także o przedstawienie dokumentów ze zdjęciem, dowodu osobistego, paszportu, karty kredytowej, numeru ubezpieczenia społecznego i prawa jazdy.

Wykorzystywanie informacji

 • W większości przypadków wykorzystanie danych osobowych przez SERWIS jest wymagane dla zapewnienia Użytkownikowi żądanych usług.
 • Ponadto, dane osobowe są wykorzystywane do dostosowania materiałów reklamowych i wyświetlanych treści oraz do poprawy jakości świadczonych usług. W ramach poprawy jakości świadczonych usług SERWIS może przetwarzać dane osobowe dla celów zarządzania kontaktami z klientem.
 • SERWIS może również wykorzystywać informacje osobowe w celu identyfikacji Użytkowników i dla zapobieżenia potencjalnych oszustwom.
 • SERWIS zastrzega sobie prawo do korzystania z danych osobowych w celu informowania Użytkowników o produktach i usługach oferowanych przez SERWIS i firmy współpracujące.

Udostępnianie oraz ujawnianie informacji

 • SERWIS nie będzie sprzedawać, wypożyczać ani udostępniać danych osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie.
 • Dane osobowe mogą zostać przesłane stronom trzecim w celu ich przetworzenia, o ile:
  • Użytkownik wyraził na to zgodę;
  • Informacje te muszą zostać przekazane w celu uzyskania produktu lub usługi, której zażądał Użytkownik, np. w celu zapewnienia obsługi technicznej klienta lub obsługi płatności. Dane osobowe mogą być przetwarzane w dowolnym kraju, z obszaru którego SERWIS, jego oddziały lub firmy zależne prowadzą działalność lub, jeśli usługi takie są świadczone przez stronę trzecią, w kraju, z obszaru którego strona taka prowadzi działalność.
  • Dane przekazujemy również w odpowiedzi na wezwania i nakazy sądowe, uzasadnione żądania ze strony władz, na które musimy odpowiadać lub w przypadku procedur prawnych; ma to miejsce także, gdy:
  • działania Użytkownika na stronach SERWISU są sprzeczne z Zasadami świadczenia usług, z którymi można zapoznać się pod adresem: http://www.casinoroom.com/pl/termsofservice/full
 • SERWIS może przekazać informacje osobowe firmom zapewniającym obsługę płatności i innym dostawcom usług elektronicznych w celu weryfikacji lub ze względów bezpieczeństwa.
 • Informacje o Użytkownikach mogą zostać przekazane w sytuacji, gdy SERWIS zostanie zakupiony przez stronę trzecią lub dokona fuzji ze stroną trzecią, oraz w przypadku sprzedaży przez SERWIS wszystkich lub niemal wszystkich aktywów, bądź innego przekazania stronie trzeciej wszystkich lub niemal wszystkich aktywów. W takim przypadku SERWIS będzie zobowiązany do poinformowania Użytkownika o fakcie przekazania danych.
 • SERWIS zobowiązuje się do podjęcia kroków zmierzających do tego, aby strona trzecia, której zostaną przekazane dane osobowe przestrzegała postanowień niniejszego dokumentu oraz wszelkich wymogów prawnych związanych z takim przekazaniem.

Plik cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania przez niego niektórych stron internetowych. SERWIS wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji, takich jak rodzaj używanej przeglądarki internetowej czy adres IP. Informacje te są gromadzone ze względów bezpieczeństwa, a także w celu stałego udoskonalania SERWISU i lepszego zaspokajania potrzeb jego użytkowników. SERWIS wykorzystuje również pliki cookie zapisywane tylko na czas trwania danej sesji w celu uwierzytelnienia zalogowanych klientów. Taki plik cookie jest usuwany natychmiast po wylogowaniu się przez Użytkownika. SERWIS zawsze stara się unikać zbędnego korzystania z plików cookie.

Użytkownik ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia pliku cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje takie pliki, ale ustawienie to można zmodyfikować w celu odrzucania plików cookie. Jeśli Użytkownik odrzuci plik cookie, może on nie mieć dostępu do wszystkich interaktywnych funkcji oferowanych przez SERWIS.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany własnych danych osobowych przechowywanych przez SERWIS. Obejmuje to również:

 • prawo do uzyskania potwierdzenia ze strony SERWISU, że dane osobowe są przechowywane oraz opisu danych, celu ich przechowywania, źródła pochodzenia danych osobowych oraz szczegółów dotyczących użytkowników;
 • prawo do złożenia wniosku o usunięcie lub poprawienie nieprawidłowych danych osobowych; oraz
 • prawo do niewyrażenia zgody na otrzymywanie niechcianych informacji wysyłanych przez SERWIS dotyczących nowych produktów i usług. Można to zrobić na stronie SERWISU w dowolnym momencie: http://www.casinoroom.com/pl/myaccount
 • Jeśli Użytkownik chce się skontaktować w sprawie danych osobowych przechowywanych przez SERWIS lub w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące procedur ochrony prywatności obowiązujących w SERWISIE, należy skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem: http://www.casinoroom.com/pl/help/

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w SERWISIE tylko przez okres korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez SERWIS i nie dłużej niż to konieczne do realizacji celu, w jakim gromadzone były informacje. Jednakże ze względów bezpieczeństwa SERWIS może również przechować dane osobowe Użytkownika po zaprzestaniu przez niego korzystania z usług oferowanych przez SERWIS lub po zakończeniu świadczenia usług przez SERWIS.

Zmiany dotyczące zasad ochrony prywatności

SERWIS może dokonywać okresowej aktualizacji niniejszego dokumentu. SERWIS poinformuje Użytkownika o zmianach, publikując zmodyfikowane zasady na stronach SERWISU. Zaleca się regularne odwiedzanie strony zawierającej informacje o zasadach ochrony prywatności.

{{hour}}:{{minute}}