Aktivitet just nu

Ljusår från tristessen
Börja din resa mot stjärnorna!
  • Snabba och säkra in- och utbetalningar
  • Över 900 spel. Allt från de senaste slottarna till Live Casino
  • Generös välkomstbonus:
Skapa konto

21 Burn Blackjack

21 Burn Blackjack Spela nu

4.0 av 7 röster

21 Burn Blackjack är en spännande form av multihands Blackjack som tillåter dig att spela med 3 simultana händer med en brännkorts möjlighet. Du tilldelas ett dolt brännkort (face down), i addition till den vanliga tvåkortshanden. Du har möjlighet att bränna ditt andra tilldelade kort för det osedda brännkortet. Spelet fortsätter därefter som vanligt. Om du får ett ess som brännkort så vinner du ytterligare marker. Varje hand spelar enbart mot givaren ( dvs. banken) oberoende av de andra händerna. Sex kortlekar används i spelet. Ditt mål, som spelare, är att dra kort till dess att den totala poängsumman på din hand är så nära 21 som möjligt, utan att överskrida 21. Om du får 21 på de två första korten du tilldelas, så får du en Blackjack. SPELREGLER Ess är värda antingen 1 eller 11, klädda kort räknas som 10, och alla andra kort är värda den siffra som står på kortet. Om den totala poängsumman på dina kort är närmare 21 än givarens, så vinner du så mycket som du har satsat. Om den totala poängsumman överstiger 21, så blir du ”tjock” och förlorar din insats. Om dina kort har samma poängsumma. som givarens, så vinner ingen av er spelet och du får tillbaka din andel. När det blir oavgjort så kallas det för push. Blackjack slår en hand med poängsumman 21. Det Blackjackspel som spelas i vårt Kasino håller samma standard, som "Las Vegas strip"- reglerna, med några få undantag: Spelare kan dubbla på vilket som helst av de första två korten. Spelare kan bara dela en gång. Spelare kan dubbla på varenda delning som gjorts. Givaren drar på en mjuk 17A, vinnande Blackjack ger utdelningen 1:1. BRÄNNA KORT Givaren delar ut två öppna kort och ett dolt kort till varje hand. Du har möjlighet att spara det öppna kortet, eller byta det andra kortet mot brännkortet. Du måste göra en ny satsning motsvarande halva summan av din originalinsats för att kunna använda brännkortet. Om du har fått ett Spaderess (A♠) som ditt brännkort så kan du få utdelningen 7:1 för din bränna kort insats. För alla andra ess kan du få utdelningen 2:1. Alla övriga kort resulterar i att spelaren förlorar bränna kort insatsen. INSATSER Du satsar genom att placera markören över den önskade marken och klicka med vänster musknapp. Insatsmarken, kommer då att synas i insatslådan på Blackjackbordet. Spelaren kan dra tillbaka sin insats före spelet börjar genom att klicka på insatsmarken med höger musknapp. INSATSBEGRÄNSNINGAR Den minimala insatsen i Blackjack är en mark, och den maximala insatsen är 100 marker per hand. SPELARENS VALMÖJLIGHETER DELA Om dina första två kort har samma värde, så kan du dela på dem till två separata händer och placera en insats med samma värde som den initiala insatsen. Därefter fortsätter du dra kort som vanligt. Undantaget är om du delar på två ess, då får du bara dra ett kort till per hand. Om du delar två ess och får totalt 21 poäng på en hand, så räknas den inte som Blackjack, utan som 21. DUBBLA Om du har tilldelats två kort med den totala summan på 10 eller 11, så kan du dubbla (double down). Det gör du genom att använda knappen DOUBLE. Din insats dubblas, och du får ytterligare ett kort. FÖRSÄKRING Försäkringen är ett eget spel inom Blackjack, som ger dig chanson att skydda dig när du tror givaren kan ha fått en Blackjack. Om givarens första kort är ett ess, så finns chansen att givaren har en Blackjack. Om du tror att givarens dolda kort är värt 10, så kan du köpa en försäkring mot givarens Blackjack, till halva priset av din initiala insats. Om givaren har en Blackjack, så betalar sig försäkringen 2:1 - motsvarande värdet på din initiala insats. Om givaren inte har Blackjack och du har köpt en försäkring, så förlorar du din försäkringsinsats. Angående din initiala insats så är den kopplad till spelet där dina kort jämförs med givarens. Om givaren visar ett klätt kort, kan du inte köpa någon försäkring, om givaren i det fallet har en Blackjack, så tillkännages detta och du förlorar handen. Om både du och givaren har en Blackjack, så blir spelresultatet oavgjort, push. REGLER FÖR GIVAREN Givaren måste dra kort till dess att den kommit upp i minst 17, och därefter stanna. På en mjuk 17 så drar givaren ( om givaren har ett ess som räknas som 11). Givarens beslut att dra ett kort eller inte, baseras inte på din hand, utan lyder istället under det existerande regelverket för givare. BASSTRATEGI FÖR BLACKJACK Här är några guidelinjer på basnivå angående när du ska stanna, slå, dela eller dubbla.

* Ett ess kan räknas som 1 eller 11. En mjuk hand refererar till en hand med ett ess som räknas som 11. En mjuk 17 är till exempel ett ess och en sexa. En spelare med ett ess har fördelen att kunna ändra Essets värde till att räknas som 1, när 11 skulle orsaka att spelaren blir ”tjock”. En hand med ett ess som räknas som 1 kallas för en hård hand.
Dra eller stanna?
Givarens öppna kort är: Dra på: Stanna på:
3, 4, 5 eller 6 11 och längre mjuk*17 och lägre 12 och högre mjuk*18 och högre
7, 8, 9, 10, klädda kort, eller Ess 16 och lägre mjuk*17 och lägre 17 och högre mjuk*18 och högre
Split?
Om spelarens öppna kort är: Dela:
2, 3, 4, 5, 6 eller 7< 2s, 3s, 8s and Aces
8, 9, 10, klädda kort eller ess åttor och ess
Dubbla?
Om dina två första korts totala poäng är: Dubbla om givarens öppna kort är:
11 Allt utom ett ess
10 Allt utom 10, klädda kort eller ess
9 2 till 8
9 2 till 8
7 eller 8 3 till 6
Kom ihåg att det kan vara riskfyllt att dubbla (doble down), i och med att du bara får ett kompletterande kort.

{{hour}}:{{minute}}