CasinoRoom.com REGLER OCH VILLKOR

Senast reviderad 2015-04-14.

Dessa användarvillkor är ett juridiskt avtal (”Avtal”) mellan dig (”Spelare”) och Ellmount NV (”CasinoRoom.com” eller ”Webbsidan”). Läs följande regler och villkor innan du loggar in på sajten eller använder riktiga pengar med programvaran (”Programvaran”).

 1. INTRODUKTION

  VIKTIGT! Dessa användarvillkor reglerar din tillgång och användning av WEBBPLATSEN och din användning av kontot som skapats på WEBBPLATSEN. Genom att besöka, använda, visa, läsa, skriva ut, installera, ladda ned material och bli medlem på WEBBPLATSEN godkänner du och är därmed bunden till användarvillkoren. Dessutom, när du använder tjänster på webbplatsen skall du följa de policys, riktlinjer och regler som gäller för dessa tjänster. Alla policys, riktlinjer och regler införlivas härmed genom hänvisning till dessa användarvillkor. Du visar att du godkänner dessa användarvillkor genom att bland annat klicka på en knapp som säger ”jag godkänner” eller genom att logga in på webbplatsen oavsett om du läst användarvillkoren eller inte. Du kan skriva ut en papperskopia av det här formuläret för att spara personligen. Om du inte samtycker med dessa användarvillkor får du inte tillgång till webbplatsen och dess tjänster. Webbplatsen kan ändra eller modifiera dessa användarvillkor och även våra övriga policys, riktlinjer och regler. Om detta sker kommer spelaren att meddelas och uppmanas att godkänna vissa ändringar. Spelaren bör notera datum för senaste ändring på den här sidan vilket visas överst på sidan. Om datumet är oförändrat efter att spelaren har klickat på ”uppdatera”-knappen på hans/hennes webbläsare kan spelaren utgå från att inga förändringar gjorts sen den senaste läsningen av dokumentet. Du kan använda och få tillgång till webbplatsen endast i enlighet med dessa användarvillkor. Överlägg dessa användarvillkor regelbundet och läs dem noggrant innan du använder WEBBPLATSEN. Du intygar att du har läst, förstått, godkänner och samtycker med dessa användarvillkor.

 2. SPEL RESTRIKTIONER OCH BEHÖRIGHETSFRÅGOR

  Din allmänna registrering och din juridiska relation med sajten regleras av dessa användarvillkor. Sajten använder tredjepartsleverantörer för tillhandahållande av speltjänster och därmed är det en viss uppsättning villkor för tjänsten som är tillämpliga och ibland bristande överenstämmelse mellan villkoren för spelen och för villkoren som gäller här. Under spelets gång kan spelets specifika villkor vara annorlunda än Ellmount NV och ansvar för ett tredjepartsföretag skall begränsas till de spel som erbjuds av denna tredje part och pengar i spel eller jackpots. Framförallt använder sajten casinospel som tillhandahålls av Net Entertainment Malta Ltd. Ewropa Business Center, Level 3/Suite 701, Dun Karm Street, Birkirkara BKR 9034, Malta. Dessa spel är reglerade och godkända av Malta Gaming Authority under licensen som utfärdas av Ellmount Gaming Ltd. När du använder dessa spel styrs din relation av användarvillkoren för det sistnämnda företaget. Detsamma gäller även för spel som drivs av Net Entertainment och Microgaming men uteslutande för spelare som är bosatta i Storbritannien. Din relation med Ellmount Gaming Ltd och användningen av dessa spel styrs av respektive regler & villkor här.. Andra produkter på sajten drivs av Ellmount NV som är licensierat på Curacao under licensnummer 8048/JAZ2011-006. Sådana produkter ska inte vara tillgängliga för brittiska spelare.

  Du är skyldig att undersöka och följa alla lagar och regler i ditt land innan du använder speltjänsterna på webbsidan. Internetspel är olagligt i vissa jurisdiktioner, och det är ett brott mot dessa användarvillkor att spela på platser där detta är förbjudet.

  Internetspel är olagligt i vissa jurisdiktioner (såsom USA, Turkiet, Spanien och Danmark) och det är ett brott mot dessa användarvillkor att spela på sajten och vissa fall kan utgöra ett brott under lokal jurisdiktion.

  Personer bosatta i Turkiet och Malta är förbjudna från att spela spelen för riktiga pengar som finns på sajten. Spel om riktiga pengar eller möjligheten att göra insättningar erbjuds inte till amerikanska spelare. Spelaren bekräftar att han/hon inte befinner sig i USA.

  Du samtycker till att inte använda sajtens operatörer för någon olaglig användning. Eftersom de juridiska frågorna kring internet gambling är oklara och tvetydiga i vissa jurisdiktioner, vänligen rådfråga en kompetent advokat eller juridisk rådgivare innan du avgör om sajtens tjänster är lagliga i din jurisdiktion om du inte känner dig säker på dina rättigheter, ansvar och skyldigheter.

 3. RISK FÖR FÖRLUST

  Du är medveten om att spel är en osäker verksamhet som kan orsaka ekonomiska förluster. Sajten är inte ansvarig för förluster eller skador av något slag som kan resulteras i spel med riktiga pengar. Att spela på sajten är ett eget val som spelaren har gjort. Spelaren är också ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten i sina kontolösenord och annan personlig säkerhetsinformation. Satjen är inte ansvarig för otillåten användning av ditt konto eller eventuella förluster som kan uppstå. Dina pengar är alltid säkra och åtskilda från driftsekonomin av företaget som illustreras i.26.

 4. MISSBRUK & ATT BLOCKA SITT EGET KONTO

  Denna webbsida är avsedd för nöjesändamål och för personligt bruk. Om du fått en diagnos för någon form av spelmissbruk är du förbjuden att spela på denna sida. Om du känner att du har problem med tvångsmässig eller vanligt spelande, vänligen sök professionell hjälp och undvik detta och andra spelsajter. Sajten stödjer och tar detta på mycket stort allvar och engagerar oss i ansvarsfullt spelande. Om du vill veta mer om vad sidan kan hjälpa dig med inklusive att blockera sitt eget konto, besök vår sida om ansvarsfullt spelande. Vi rekommenderar även att kontakta vår kundtjänst angående eventuella svårigheter som du kan ha när det gäller spelberoende.

 5. MINDERÅRIGA SPELARE

  För att registrera ett konto hos oss måste du vara över 18 år eller ha den minimiålder som gäller för spel i landet du bor i. Att registrera sig eller att försöka göra en insats för personer under 18 år eller under minimiålder är ett brott. Om du inte är över 18 år eller i den lagliga åldern för spel i landet du bor i måste du stänga ner sidan omedelbart. Du får inte komma åt sidan eller använda sidan och skriva ut eller ladda ner något material från webbplatsen. Om du inte lämnar sajten omedelbart riskerar du åtal. Du kommer bli ombedd att verifiera ditt födelsedatum som ett villkor för att få vistas på sajten. Du accepterar att inte kringgå någon säkerhet på denna sajt. Dessutom bekräftar du att webbplatsen inte tar något ansvar för eventuella förvrängningar beträffande en spelares ålder.

  Genom att satsa pengar eller delta i spel där pengar satsas samtycker spelaren att spelaren har nått den lagstadgade minimiåldern som anges av den nationella lagstiftningen. Genom att satsa pengar eller delta i spel där pengar satsas bekräftar spelaren att spelaren besitter den rättskapacitet för att ingå ett avtal med sajten. Om du inte följer dessa villkor kommer det att resultera i att spelarens konto stängs ner.

  Föräldrakontroll

  There are a number of third party applications that parents or guardians can use to monitor or restrict the use of their device's access to the Internet:

  Det finns ett antal tredje parts applikationer som föräldrar eller vårdnadshavare kan använda för att övervaka eller begränsa användningen och åtkomsten till internet:

  1. Net Nanny filtreringsmjukvara skyddar barn från olämpligt webbinnehåll. . Besök sidan.
  2. CYBERsitter filtreringsprogramvara ger föräldrar möjligheten att lägga till sina egna webbplatser för att blockera. Besök sidan

 6. KLAGOMÅL & TVISTER

  Alla klagomål bör rapporteras till kundsupport. Klagomålet kommer att behandlas av support och spelaren kommer att förses med ett referensnummer i enlighet med klagomålet. Skulle inte klagomålet lösas på ett tillfredställande sätt, har spelaren rätt att vidarebefordra klagomålet till ”ADR entity ” (alternativt tvistlösningsorgan), i detta fall Malta Arbitration Center (MAC).

  Målsägande är, genom villkoren, överens om att eventuella tvister ska lösas genom skiljedom. The Malta Arbitration Centre kan bli ombedd av en målsägande att utse en skiljedomare som sedan inleder ett skiljeförfarande mellan parterna för att finna en lösning. Det finns inget bindande avtal med Malta Arbitration Centre, men det avtal som man måste ha är med spelaren och ett sådant avtal finns redan i villkoren. The Malta Arbitration Centre kommer att acceptera att underhålla fallet under förutsättning att parterna är överens om skiljeförfarandet mellan dem och att de väljer att utse Malta Arbitration Centre.

  Tvist eller anspråk med anledning av eller i samband med detta avtal, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet skall avgöras genom skiljeförfarande i skiljedomsregler för Malta Arbitration Centre som nu är i kraft.

 7. MEDLEMSKAP

  7.1 Allmänna villkor för medlemskap

  Ett medlemskap blir till genom att du skapar ett medlemskonto på sajten. Medlemskap, ID, lösenord eller smeknamn/användarnamn kan inte överlåtas eller säljas till tredje part. Sajten och dess dotterbolag frånsäger sig allt ansvar vid bedrägligt inträde på webbsidan. Om spelaren får tillgång till sajten via bedrägeri kan sajten avsluta medlemskapet omedelbart och vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder som är innanför ramen för dessa användarvillkor samt lämpliga lagar och förordningar.

  7.2 Åtkomst & Modifiering

  Du ansvarar för att tillhandahålla all utrustning och dator som krävs för att få tillgång till sajten. Sajten förbehåller sig rätten att ändra material, tjänster och sajtens utformning när som helst, med eller utan förvarning.

  7.3 Skapande av medlemskap:

  Du blir medlem på sajten genom att fylla in ett registreringsformulär online som måste accepteras av sajten samt genom att ladda ner all nödvändig mjukvara som behövs för att kunna använda sajtens tjänster. Sajten kommer sedan att behandla registreringsformuläret som du fyllt i online. I samband med att du fyller i registreringsformuläret eller på begäran av webbsidan godkänner du att:

  7.3.1

  Ge sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som efterfrågas i registreringsformuläret (registreringsdata).

  7.3.2

  Underhålla och uppdatera registreringsdata för att hålla den sann, korrekt, aktuell och fullständig under hela tiden som du är medlem. Du måste omgående informera sajten om det sker några förändringar inklusive men inte begränsat till: förändringar i din adress eller förändringar angående ditt kreditkort och annan kontoinformation som används i samband med fakturering.

  7.4 Medlemskonto, lösenord och säkerhet.

  Som en del av registreringsprocessen kommer du att få ange ett unikt smeknamn/användarnamn och lösenord för att få tillgång till sajten eller delar därav. När du blir tillfrågad att välja ett användarnamn intygar du att du kommer att välja ett namn som falskeligen företräder dig som någon annan eller ett namn som kan vara i strid mot rätten till en tredje part.

  7.4.1

  Vi förbehåller oss rätten att inte tillåta användning av ett användarnamn som vi anser vara olämpligt. Vi förbehåller oss rätten att avbryta medlemskapet när som helst för de medlemmar som använder användarnamn som bryter mot dessa användarvillkor eller som vi på annat sätt, i vår gottfinnande, anser som olämpligt.

  7.4.2

  Du försäkrar att du inte kommer att avslöja ditt användarnamn och lösenord för någon annan person samt ge tillgång till webbsidan för någon annan person. Se alltid till att länkar som hävdar att hänvisa till CasinoRoom.com faktiskt gör det. Logga aldrig in på CasinoRoom.com utan att kontrollera att adressen som visas i webbläsarens adressfönster alltid börjar med: http://www.CasinoRoom.com.

  7.4.3

  Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt smeknamn/användarnamn och lösenord och är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt smeknamn/användarnamn och lösenord. Du är fullt ansvarig för all otillåten användning av din registrerade e-postadress som kan leda till att en annan person får tillgång till ditt användarnamn och lösenord. Utan begränsning av det föregående är du ansvarig för att hålla ditt antivirusprogram och brandvägg uppdaterad och för att vidta andra lämpliga åtgärder för att upprätthålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord.

  7.4.4

  Beträffande ytterligare lösenord och kontosäkerhet samtycker du till:

  7.4.4.1

  Att omedelbart meddela sajten om någon obehörig använder ditt smeknamn/användarnamn och lösenord eller om något annat brott mot säkerheten; och

  7.4.4.2

  Att du loggar ut från ditt konto efter varje session. Du är ansvarig om någon obehörig använder webbsidan även om du använder den automatiska utloggningsfunktionen på sajten tills du meddelar sajtens kundsupport via telefonen angående obehörig användning och bekräftar anmälan från din registrerade e-postadress. Du samtycker till att sajten avsäger sig allt ansvar mot alla aktiviteter som utförs via ditt konto.

  7.4.5

  Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst genom att skicka ett mail till sajten och ge:

  7.4.5.1

  vår kundtjänst ett meddelande om din avsikt att avbryta medlemskapet tillsammans med ditt smeknamn/användarnamn; och

  7.4.5.2

  Eventuella återstående avgifter som du är skyldig för ditt medlemskap.

  7.4.6

  Utan att begränsa andra gottgörelser kan sajten omedelbart utförda en varning, tillfälligt upphäva, på obestämd tid skjuta upp, och/eller avsluta din tillgång och användning av sajten, undanhålla ditt saldo, tillfälligt eller på obestämd tid stänga av ditt konto och återställa eventuella utbetalningar, bonusar, vinster och avsluta detta avtal med eller utan förvarning om:

  7.4.6.1

  Sajten anser att du brutit mot något av villkoren i dessa användarvillkor eller någon policy, riktlinjer eller regler som hänvisas häri.

  7.4.6.2

  Du misslyckas med att betala något belopp innan förfallodagen.

  7.4.6.3

  Om vi inte kan kontrollera eller autentisera som information som du lämnar på sajten.

  7.4.6.4

  Vi anser att dina handlingar ger dig juridiskt ansvar för dig, våra spelare eller sajten.

  7.4.6.5

  Om sajten beslutar att upphöra verksamheten eller på annat sätt avbryta någon webbsida eller delar därav.

  7.4.7

  Om sajten avslutar ditt konto av någon anledning kommer ditt saldo inte att återbetalas och anses förverkad.

  7.4.8

  Du accepterar att varken sajten eller någon tredje part som agerar för vår räkning skall vara ansvarig gentemot dig vid uppsägning av medlemskap eller tillträde till webbsidan. Du godkänner att om ditt konto avslutas av sajten kommer du inte försöka att omregistrera dig som medlem utan skriftligt medgivande från sajten.

  7.4.9

  Om sajten beslutar att upphöra med verksamheten eller på något sätt avbryta någon av webbplatserna eller delar därav, kan sajten avsluta detta avtal och betala ut eventuellt saldo på kontot med avdrag för eventuella kostnader eller avgifter hänförliga till ditt konto.

  7.4.10

  Ett medlemskap som är förbjudet är ogiltigt.

  7.4.10.1

  Säkerhetskontroll. För att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och integritet förbehåller sig sajten rätten att genomföra säkerhetskontroller när som helst för att bekräfta din identitet, ålder och registreringsdata. För att underlätta säkerhetskontroller ska du lämna sådan information eller dokumentation som begärts av sajten. Om du inte ger de svar som sajten frågar efter inom den tidsram som angetts, kommer det att betraktas som väsentligt brott mot dessa användarvillkor.

  7.4.10.2

  Skatter, tullar och avgifter. Alla skatter, tullar och avgifter i samband med pengar eller priser som tilldelats spelaren är spelaren ensam ansvarig för.

  7.4.11

  Om du inte använder eller loggar in med ditt lösenord på ditt konto under en period av 180 dagar ”Inaktiverings period är 180 dagar” så kommer ditt konto anses som inaktivt. Om ditt konto blir inaktivt, kommer sajten att debitera dig en administrativ avgift (inaktiv administrativ avgift) i enlighet med den policy som sajten har. Vidare, om du inte loggar in eller använder ditt konto under en period på 90 dagar efter 180 dagars period, kommer ditt konto att avslutas helt och saldot på ditt konto kommer inte betalas tillbaka och anses förverkad.

 8. INSÄTTNINGAR, ÖVERFÖRINGAR & UTTAG

  8.1.1

  Vid alla kreditkorts- och banktransaktioner måste det fullständiga namnet på kreditkortet eller banktransaktionen vara identiskt med det fullständiga namnet på Ellmount-kontot som överföringen ska ske emellan. Om så inte är fallet, kommer transaktionen att avvisas och pengarna kommer att gå tillbaka. Eventuella avgifter som tas ut av banker kommer att dras från det återförda beloppet.

  8.1.2.

  Deponerade medel/pengar måste användas för att kunna göra en insats på spel hos Ellmount. Någon misstänkt aktivitet på ditt konto kan leda till att du rapporteras till berörda myndigheter, frysning av saldo och att kontot läggs ner.

  8.1.3

  Bonuspengar kan krediteras från ditt konto som en del av en kampanj, lojalitet eller annan marknadsföringskampanj. Dessa bonuspengar kan inte tas ut/betalas ut direkt, men de måste användas för att kunna göra insatser. Beroende på vilket kampanjerbjudande som erbjuds, kan dessa medel konverteras till riktiga pengar efter att ha uppfyllt de villkor som gäller för dessa bonusar. Ett bonuserbjudande förfaller efter en månad och måste därför brukas innan det.

  8.1.4

  Saldo som finns på ditt konto kan inte överföras från ditt konto till en annan spelares konto eller tvärtom.

  8.1.5.

  Du kan närsomhelst logga in på ditt konto och se en redogörelse över alla transaktioner som berörs såsom; insättningar, bonussaldo, vinster, satsningar och uttag. Om du märker några misstag bör du omedelbart meddela detta till Ellmount, skriftligt eller elektroniskt, så att misstaget kan rättas till.

  8.1.6.

  När som helst kan du välja att ta ut hela eller delar av dina pengar från ditt konto. Det första uttaget kan begäras först efter att du har varit registrerad i 3 dagar.

  8.1.7.

  Försöker du att ta ut deponerade pengar som inte har omsatts kan kontot stängas ner. Om dessa transaktioner betraktas som misstänka kommer Ellmount att rapportera denna aktivitet till lämplig myndighet och du kommer då att gå miste om dessa pengar.

  8.1.8.

  Ellmount förbehåller sig rätten att dela upp stora belopp i delbetalningar.

  8.1.9.

  Ellmount behåller sig rätten att ta den tid som krävs för att: verifiera din identitet; verifiera din spelaktivitet; bedriva säkerhet och andra interna förfaranden i förhållande till ditt konto; se till att de regler som är godkända, följs i samband med utbetalningar till spelare. ’

  8.1.10.

  Ett villkor för behandlingar av uttag som överstiger 2000 euro, är att du måste lämna en kopia till Ellmount av ditt giltiga pass eller identitetskort (som bekräftar identitet och ålder) och en elräkning (som bekräftar din hemvist). När det gäller insättningar via kreditkort kan spelaren bli ombedd att lämna en kopia av fram- och baksida som visar de sex första och fyra sista siffrorna på framsidan och sedan dölja CVV2 numret på baksidan.

  8.1.11.

  Ellmount förbehåller sig även rätten att begära tillbörlig aktsamhet för riskbedömning på något belopp.

  8.1.12.

  Att göra uttag till kredit/betalkort som till Visa och Visa Electron är möjligt. Tyvärr så är det inte möjligt att göra uttag till Mastercard.

  8.1.13.

  I enlighet med gällande lagar kommer Ellmount återföra beloppet till samma konto som beloppet kommer ifrån.

  8.1.14.

  Uttagsförfrågningar kommer endast att behandlas till samma kort som används till att sätta in pengar med. Har du fler kredit/betalkort kommer utbetalningen att bearbetas till det kortet som du har använt mest under de senaste 6 månaderna, förutsatt att det är möjligt (då det exempelvis inte är möjligt att göra utbetalningar till Mastercard).

  8.1.15.

  Det minsta utbetalningsbeloppet är 10 euro. För utbetalningar under 30 euro behåller sig Ellmount rätten at ta ut en transaktionsavgift på 2 euro.

  8.1.16.

  Det finns ingen gräns på insättningsbelopp.

  8.1.17.

  Ellmount förbehåller sig rätten att begränsa utbetalningar till 5000 euro per vecka.

  8.1.18.

  En transaktion till kredit/betalkort tar vanligtvis 3-5 arbetsdagar.

  8.1.19.

  Information om ditt kreditkort/betalkort lagras aldrig hos Ellmount och överförs på ett krypterat och säkert sätt.

  8.1.20.

  Ellmount förbehåller sig rätten att ändra gränser på ditt kreditkort/bankkort och kan vägra att behandla samtliga uttag och insättningar.

 9. BONUS, BEDRÄGERI, PROGRAMVARUFEL & FUSK

  9.1

  Någon form av bedrägeri på sajten är strängt förbjudet. Bedrägerier kan omfatta, men är inte begränsat till, stulna kreditkort, överföring av pengar till andra spelares konton (chip dumping), förfalskning, maskopi och tillhandahållande av falska registreringsuppgifter eller annan efterfrågad information. Utöver alla andra rättsmedel som föreskrivs enligt dessa användarvillkor, kan sajten driva krav på åtal/skadestånd för eventuella bedrägerier.

  9.2

  Spelaren samtycker till att inte försöka utnyttja eventuella fel, virus, buggar, brister eller bristande överensstämmelser som finns i programvaran till sin fördel eller nackdel för andra spelare. Vidare samtycker spelaren att vid upptäckt av sådana buggar ska detta rapporteras till kundtjänst omedelbart.

  9.3

  Fusk på sajten som fastställs utifrån sajtens gottfinnande är strängt förbjudet. Fusk inkluderar alla former av att manipulera resultatet i spel, så att oddsen för att vinna ändras för att gynna spelaren. I synnerhet och utan begränsning så omfattar fusk en form av ”maskopi” som är en känd term i branschen. Utöver alla andra rättsmedel som föreskrivs enligt dessa användarvillkor, kan sajten driva krav på åtal/skadestånd för fusk.

  9.4

  Användning av program som underlättar artificiell intelligens, såsom exempelvis poker robotar är strängt förbjudet. Förbjuden programvara kan innehålla en mjukvara som resulterar i maskopi eller program som sajten anser är tillåtet för spelare att fuska eller ger spelare en orättvis fördel över en annan spelare. Sajten kan vidta åtgärder som gör att detta kan upptäckas eller att användning av sådan programvara förhindras och även se listan över program som körs på spelarens dator. Sajten kan tillämpa en förbjuden programpolitik som kan ändras då och då. För ytterligare information se sekretesspolicy.

  9.5

  Sajten förbehåller sig rätten att återföra medel till den rätta ägaren om en spelare vinner pengar på ett konto som tidigare fått dessa pengar genom bedrägeri eller används utan kontoinnehavarens tillstånd.

  9.6

  Sajten är fast besluten med att det på sajten ska: ske rättvist spel, bekämpa bedrägerier, ha nolltolerans mot olämpligt spel och bedräglig aktivitet. Alla spelare som deltar i någon form av misstänkt bedrägeri kommer att rapporteras till berörda myndigheter.

  9.7

  När man ska använda en insättningsbonus/erbjudande är det nedanstående spelregler som gäller. Följer du inte reglerna innebär det att du bryter mot villkoren för erbjudandet och vi förbehåller oss rätten att annullera och ta bort eventuella vinster. När man ska använda en insättningsbonus/erbjudande är det nedanstående spelregler som gäller. Följer du inte reglerna innebär det att du bryter mot villkoren för erbjudandet och vi förbehåller oss rätten att annullera och ta bort eventuella vinster. Den högsta insatsen tillåten för bonus-satsningsändamål är 50 kr per spinn. Ett spel definieras som ett roulette / slot-spinn eller en delad hand i ett bords-spel, eller en annan deal i någon av våra videopoker-spel. Vid brott mot denna regel, så går spelaren med på att bonusen och alla tillhörande vinster kan bli ogiltiga.

 10. BEGRÄNSAD LICENS TILL, OCH STÖRNINGAR PÅ, SAJTEN

  10.1

  Begränsad licens att vända på sajten. Med förbehåll för dessa användarvillkor och med hänsyn till användning av sajten, beviljar sajten dig härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar personlig licens så du kan komma åt och använda sajten och det material och tjänster som finns där. På sajten finns material och tjänster tillgängliga för personligt, icke-kommersiellt bruk för medlemmar, spelare, fans, besökare, medlemmar och potentiella medlemmar till denna sajt. Spelare på sajten beviljas en licenskopia för att kunna se material. Sajten förbehåller sig rätten till att begränsa mängden för vilka som kan se materialet eller tjänster som tillhandahålls. All otillåten användning av sajten eller av det material och tjänster resulterar i att licensen kommer att avslutas omedelbart. Licensen används till att kunna använda och komma åt sajten för sitt avsedda ändamål. Vid uppsägning av detta avtal ska du omedelbart förstöra information eller material som du har laddat ner eller kopierat från denna webbplats.

  10.2

  Störningar. Utom när det uttryckligen är tillåtet enligt lag, får du inte översätta, dekompilera, ta isär eller skapa härledda verk från vår webbplats material, grafik, text, kodning, bilder eller mjukvara. Spelaren samtycker härmed att inte använda någon automatisk anordning eller manuell process för att övervaka eller återskapa sajten och kommer inte använda någon anordning, programvara eller datorkod för att försöka störa eller skada sajten eller kommunikation på.

 11. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

  11.1

  Du kan använda webbplatsen endast för de ändamål som tillåts av användarvillkoren för webbplatsen.

  11.2

  Endast ett (1) konto som används för riktiga pengar är tillåtet per hushåll. Ingen person kommer att få behålla mer än ett konto. Webbplatsen behåller sig rätten att begära en kopia av ett statligt utfärdat ID eller motsvarande för att kunna verifiera spelarens identifikation. Om spelaren öppnar mer än ett konto förbehåller sig webbplatsen rätten att blockera alla konton utom ett återstående konto.

  11.3

  Det är spelarens ansvar att kassa ut eventuella vinster innan spelaren blockerar sitt konto(n). Alla spelarens pengar, spelarpoäng, turneringsbiljetter, kampanjbonusar eller kuponger inom de spärrade kontona är inte överlåtbara och anses då som ogiltiga.

  11.4

  Webbplatsen förbehåller sig rätten att stänga ner konton som används för riktiga pengar om de kan spåras till samma adress eller dator. I en sådan situation kan eventuella kvarvarande pengar tas ut av spelaren Om kampanjbonusar deponerats dubbelt på 2 konton förbehåller sig webbplatsen rätten att ta bort alla bonusar som betalats ut i alla dessa konton. Om webbplatsen sätter in för mycket pengar på spelaren konto förbehåller sig webbplatsen rätten att kräva tillbaka pengarna.

  11.5

  Det är inte tillåtet att en spelare finansierar ett konto för någon annan spelare. Sajten förbehåller sig rätten att blockera konton utom ett kvarstående konto och förbehåller sig rätten att hålla saldot på det spärrade kontot (n) på obestämd tid och beslagta alla eventuella medel. Alla spelarens pengar, spelarpoäng, turneringsbiljetter, kampanjbonusar eller kuponger inom det spärrade kontot är inte överlåtbara och anses därmed som ogiltiga.

  11.6

  Utan skriftligt tillstånd av sajten får du inte:

  11.6.1

  Kopiera sidan eller något material som finns där(förutom vad som står i detta avtal);

  11.6.2

  Skapa härledda verk baserade på sidan eller på något material som finns där;

  11.6.3

  Använda webbsidan eller något av det material som finns där för offentlig visning, offentligt framförande, försäljning eller uthyrning;

  11.6.4

  Åter distribuera sidan eller något av det material som finns där;

  11.6.5

  Ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderätt från sidan eller något av det material som finns där;

  11.6.6

  Rama in eller utnyttja någon inramningsteknik i samband med sidan eller något av det material som finns där;

  11.6.7

  Använda, publicera eller distribuera metadata eller annan ”dold text” med sidans namn eller varumärke;

  11.6.8

  Kringgå kryptering eller andra säkerhetsverktyg som används någonstans på sidan (inklusive stöld av smeknamn/användarnamn och lösenord eller använda en annan persons smeknamn/användarnamn och lösenord för att få tillgång till ett begränsat område på sidan)

  11.6.9

  Använda någon datautvinning, sökrobotar eller liknande datainsamlings- och utvinningsverktyg på webbplatsen;

  11.6.10

  Använda en enhet, program eller rutin för att kringgå något operativt element eller störa servrar eller verksamheter som bedrivs där;

  11.6.11

  Vidta någon åtgärd som innebär orimlig eller oproportionerligt stor belastning på sidan eller dess nätinfrastruktur;

  11.6.12

  Avkompilera, dekonstruera, ändra eller ta isär något av programvaran förutom och endast i den omfattning som tillåts av gällande lag;

  11.6.13

  Sälja, hyra ut, leasa, licensiera, underlicensiera, överföra, distribuera, återsända, tidsdela, använda som servicebyrå eller på något sätt överlåta material till tredje part eller att någon av dina rättigheter får tillgång till materialet.

  11.6.14

  Trakassera eller förfölja någon spelare eller medlem på sidan;

  11.6.15

  Samla in eller lagra information om någon annan spelare eller medlem på sidan;

  11.6.16

  Överföra, distribuera, publicera eller skicka information om någon annan person, medlem, personlig kontaktinformation, kredit, telefonkort eller kontonummer;

  11.6.17

  Använda sidan i samband med fördelning av oönskad kommersiell e-post eller reklam;

  11.6.18

  Assistera eller hjälpa någon tredje part i att göra något av det föregående.

 12. PROGRAMVARA LICENS

  12.1

  Användning av webbsidan omfattar användning av en viss programvara, kodning och information som utvecklats av webbsidan (programvaran). Webbsidan beviljar spelare en tillfällig, återkallelig licens, utan rätt att utfärda underlicenser att använda programvaran.

  12.2

  Du får inte: (a) tillåta andra person(er) att använda programvaran om inte denna person skriftligen accepterat villkoren i detta avtal; (b) ändra, översätta, dekonstruera, dekompilera, ta isär eller skapa härledda verk baserat på programvaran; (c) kopiera programvaran; (d) hyra ut, leasa, överföra, licensiera eller på annat sätt överföra rättigheter till programvaran; (e) ta bort äganderättsmeddelanden eller etiketter på programvaran, inklusive koden bakom programvaran; eller (f) använda programvaran för annat privat bruk. Äganderätten till programvaran och alla äganderätter, oavsett klingande i upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter eller någon annan teori ska förbli den enda och exklusiva egendom av webbplatsen. Spelaren samtycker att ta bort alla kopior av programvaran vid uppsägning eller upphörande av detta avtal. Spelarens rätt att använda sig av programvaran under förutsättning av överensstämmelse med alla användarvillkoren anges häri.

 13. ANSVARSFRISKRIVNING:

  13.1

  Du förstår och samtycker med att användning av webbplatsen eller något av det material/data som hämtats eller erhålls genom användning av sidan sker på eget ansvar och egen risk. Du kommer ensam att vara ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som kan bli resultatet av nedladdning av material eller data.

  13.2

  Webbsidan tillhandahålls i ”befintligt skick” utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel eller icke-intrång.

  13.3

  Webbsidan lämnar inga löften eller garantier på att sidan eller något material som finns där kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri; sidan lämnar heller inga löften eller garantier beträffande kvalitet, lämplighet, sanning, användarbarhet, riktighet eller fullständighet av webbsidan eller det material som finns där. Sajtens enda skyldighet och spelarens enda ersättning är att sajten: (a) ersätter din programvara med en ny programvara eller (b) säga upp avtalet och returnera en avgift om du betalade för programvaran, förutsatt att denna avgift inte kommer att innehålla kostnader eller förluster av dina riktiga pengar.

  13.4

  Du förstår att webbsidan inte garanterar att filer som finns tillgängliga för nedladdning från internet kommer att vara fri från virus, maskar, trojanska hästar eller annan kod som kan yttra smitta eller störande egenskaper. Webbsidan tar inget ansvar eller risk för din användning av internet.

  13.5

  Sajten lämnar inga garantier avseende varor och tjänster som köpts eller erhållits via webbsidan eller någon transaktion som ingåtts genom sajten. Sajten är alltså inte ansvarig för någon användning av sekretessbelagd eller privat information av säljare eller tredje part.

  13.6

  Sajtens ägare kan ändra informationen och användarvillkoren som finns på sidan utan förvarning. Sajtens ägare förbinder sig inte att uppdatera informationen som finns på denna webbsida.

  13.7

  De garantier och representationer som anges i detta avtal är de enda garantier och utfästelser som gäller för detta avtal och gäller före andra garantier som är skriftliga, muntliga, explicit eller underförstådda som kan uppstå genom överenskommelse mellan parter eller på grund av lag inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för visst ändamål. Ingen av dessa garantier och löften kommer att sträcka sig till en tredje person. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet av vissa garantier, så vissa av ovanstående undantag kanske inte gäller dig.

 14. JURIDISK FRISKRIVNING

  14.1

  Vi avsäger härmed allt ansvar för skador som kan uppstå när en spelare eller medlem tillhandahåller tjänster för ett specifikt ändamål som bryter mot någon lag.

  14.2

  Om du letar efter tjänster som strider mot gällande lagar, får du inte använda den här webbsidan och samtycker härmed att avsluta detta omedelbart.

 15. ANSVARSBEGRÄNSNING

  15.1

  Under inga omständigheter ska sajten (eller dess licensgivare, agenter, leverantörer, återförsäljare eller andra abonnenter) bli ansvarig för dig eller tredje part för direkta, särskilda, indirekta, tillfälliga, exemplariska eller bestraffande skadestånd inklusive utan begränsning, skador för utebliven vinst, förlust av information, avbrott i verksamheten, intäkter eller goodwill som kan uppstå från någon persons användning, missbruk eller oförmåga att använda webbsidan. Detta är för frågor som uppkommer av eller i samband med detta avtal.

  15.2

  Eftersom vissa jurisdiktioner förbjuder undantag eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador kan det hända att ovanstående begränsning därför inte gäller dig.

 16. SKADESTÅND

  Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla webbsidan, dess tjänstemän, aktieägare, anställda, oberoende entreprenörer, teleoperatörer och agenter från och mot alla anspråk, åtgärder, förluster, skulder, kostnader eller krav inklusive utan juridiska begränsningar och redovisningsarvoden för alla skador direkt eller indirekt och därmed resulterar i din eller om du under en annans persons auktoritet utan begränsningar till statliga myndigheter, användning, missbruk eller oförmåga att använda webbsidan eller något av det material eller tjänster som finns där eller om du begår något brott mot någon av dessa användarvillkor eller lag. Du samtycker också med att försvara och gottgöra oss om någon tredje part skadas av dina illegala handlingar eller om vi ska vara skyldiga att försvara alla anspråk inklusive, utan begränsning, om brottslighet sker på sajten. Sajten ska omedelbart meddela dig via epost och samarbeta fullt (på din bekostnad). Vi förbehåller oss rätten att delta i försvaret av sådant anspråk eller försvar på egen bekostnad och välja sin egen juridiska ombud om man vill göra det.

 17. SPELARE GARANTIER

  Du intygar härmed och garanterar oss följande:

  17.1

  Du har läst och förstår dessa användarvillkor.

  17.2

  Ditt utförande, leverans och fullgörande av dessa användarvillkor och fullbordandet av dina tänkta transaktioner kommer härmed inte, med eller utan föreläggande, tidens gång, i konflikt med eller bryta mot (i) tillhandahållande av lag, regel eller föreskrift; (ii) valfri ordning, dom eller förordning som gäller för dig eller bindande dina tillgångar eller egenskaper; eller (iii) något avtal eller annat instrument som gäller för dig eller bindande dina tillgångar eller egenskaper.

 18. LINKAR OCH ATT LÄNKA

  18.1

  Vissa webbplatser som är länkade till sajten ägs och drivs av tredje part. Eftersom sajten inte har någon kontroll över dessa webbplatser och resurser, så accepterar och bekräftar du att sajten inte är ansvarig för tillgängligheten av dessa externa webbplatser eller resurser och stödjer dem alltså inte. Sajten är inte heller ansvarig för innehåll, reklam, tjänster, produkter eller annat material som finns tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar och accepterar att sajten inte är ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av sådant innehåll från tredje part, varor eller tjänster som finns på eller genom någon sådan webbplats. Gör du det är det helt och hållet på egen risk och med förbehåll för eventuella användarvillkor och sekretesspolicy som finns här. Du bekräftar vidare att användningen av en webbplats som kontrolleras, ägs och drivs av tredje part använder sig utav användarvillkor som gäller för dessa webbplatser och inte genom användarvillkoren som gäller här.

  18.2

  Du accepterar härmed att hålla sajten skadelös från alla skador och förpliktelser som kan bli följden av att använda länkar som visas på webbplatsen. Sajten förbehåller sig rätten att avsluta länkar och link-program när som helst.

 19. VARUMÄRKESINFORMATION

  19.1

  Utan uttryckligt godkännande av webbplatsen samtycker du till att inte visa eller på annat sätt använda några varumärken, servicemärken, varunamn och/eller eventuella medföljande logotyper, som används ensam eller tillsammans med någon text på sajten eller för ett dotterbolag eller närstående bolag till eller i ett företag i samma koncern som, eller av de yttersta huvudägarna för sajten.

  19.2

  Andra tillverkares produkt-och servicenamn som omnämns på sajten kan vara varumärken och servicemärken som tillhör respektive företag och är exklusiv egendom av respektive ägare och får ej användas offentligt utan skriftligt medgivande från ägarna och /eller innehavarare av sådana varumärken och servicemärken.

 20. COPYRIGHT INFORMATION

  20.1

  Det material såsom text, grafik, fotografier, video, ljudklipp, musik, sountracks, knappikoner, streaming data, animering, bilder, nedladdningsbart material, datasammanställningar och mjukvara som finns tillgängligt på sajten och alla andra webbsidor ägs, drivs, licensieras och kontrolleras av sajten och är patentskyddad information och värdefull immateriell egendom. Den part som tillhandahållit materialet för sajten och behåller alla rättigheter, titlar och intressen i materialen.

  20.2

  Materialen får inte kopieras, distribueras, publiceras, ändras, laddas upp, postas eller överföras på något sätt utan skriftligt medgivande från sajten, förutom att du kan skriva ut en kopia av materialet enbart för personligt bruk. På så sätt kan du inte ta bort, ändra upphovsrätt, varumärke, varunamn, servicemärke eller någon annan äganderätt som förekommer på något av de materialen.

 21. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

  Dessa användarvillkor (inklusive policys, riktlinjer och regler som anges häri) och relationen mellan dig och sajten skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna på Malta, utan hänsyn till konflikter mellan lagstadgar.

 22. INGET AGENTURFÖRHÅLLANDE

  Ingenting i detta avtal skall anses utgöra, skapa, antyda, genomföra eller på annat sätt erkänna ett partnerskap, anställning, joint venture eller formell affärsenhet av något slag. De rättigheter och skyldigheter för parterna skall begränsas till dem som uttryckligen anges här.

 23. KOMMUNIKATIONSFORUM

  23.1

  Om inget annat uttryckligen anges, så är sajten inte någon anläggning för att skicka eller ta emot privata eller sekretessbelagd elektronisk kommunikation. Alla meddelanden som skickas till sajten ska anses vara lättillgängligt för allmänheten. Besökaren bör inte använda denna webbsida till att överföra kommunikation som endast är avsedd till sändaren och mottagaren. Härmed tillkännages att alla meddelanden som finns på den här webbsidan kan läsas av de anställda och operatörer av denna tjänst oavsett om dessa meddelanden endast är avsedda för mottagaren.

  23.2

  Sajten tillhandahåller vissa platser för diskussioner och meddelanden mellan spelare, privat eller offentligt. Vid tillfällen när sajten gör det möjligt för spelare att dela information och kommunicera med andra spelare, accepterar du härmed att inte publicera, sprida, eller skicka någon ärekränkande, stötande eller olagligt material eller material som bryter mot rättigheterna för någon tredje part inklusive immaterialrätt, integritet, publicitet eller avtalsenliga rättigheter när du använder webbplatsen eller andra tjänster som ingår på sajten.

  23.2

  Du bekräftar och samtycker till att sajten kan använda medel för att förhindra och avlägsna innehåll som publicerats inklusive sådant som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande eller på annat sätt olämpligt eller stötande.

 24. HÄNDELSER UTANFÖR MÄNSKLIG KONTROLL

  Sajten ansvarar inte för fel som orsakas av oförutsedda omständigheter som står utanför vår kontroll och för händelser utanför mänsklig kontroll såsom: brand, översvämningar, jordbävningar, orkaner, tropiska stormar eller andra naturkatastrofer; krig, upplopp, mordbrand, embargon, terrorism, strejker eller brist på transport, faciliteter, bränsle, energi, arbetskraft eller material; misslyckande av telekommunikation eller tjänsteinfrastruktur; dataintrång, spam eller fel på dator, server och mjukvara.

 25. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  25.1 Rättigheter till förelägganden.

  Båda parter medger att åtgärder i lagen kan vara otillräcklig för att ge en förfördelad part full ersättning i samband med den andra partens brott, och att en förfördelad part därför har rätt att söka förelägganden av ett sådant brott, utöver att söka andra rättsmedel enligt lag eller under eget kapital.

  25.2 Uppdrag.

  De rättigheter och skyldigheter för parterna binder och gäller till förmån för sina respektive övertagare, efterträdare, verkställare och administratörer, som kan vara fallet. Webbsidan får inte överlåta dessa användarvillkor om sajten förvärvas av en tredje part, går samman med en tredje part eller om sajten säljer alla dess tillgångar, eller på annat sätt överför alla dess tillgångar till en tredje part. I detta fall kommer sajten att informera dig om överlåtelsen.

  25.3 Ogiltighet.

  Om en behörig domstol eller skiljeman finner en overkställbar bestämmelse i dessa användarvillkor, så kommer denna bestämmelse att verkställas och resten av användarvillkoren kommer att fortsätta i full kraft och verkan.

  25.4 Advokatkostnader.

  I en sådan händelse ska varje part påbörja alla anspråk, åtgärder, formella rättsliga åtgärder att upprätthålla dessa användarvillkor eller relatera till relationen mellan parterna. Den vinnande parten i en sådan åtgärd eller förfarande ska ha rätt att återhämta sig, utöver all annan befrielse, som rimliga advokatkostnader och kostnader i samband med det, inklusive advokatarvoden som uppkommit efter överklaganden.

  25.5 Inget undantag.

  Inget upphävande av sajten bör anses som ett undantag när det ligger under samma bestämmelser i användarvillkoren. Om något villkor, klausal eller bestämmelse förklaras ogiltig eller overkställbar av en behörig domstol, ska sådan ogiltighet inte påverka giltigheten eller driften av något annat villkor, klausal eller bestämmelse. Ogiltiga villkor, klausaler och bestämmelser ska avskiljas från dessa användarvillkor.

  25.6 Rubriker.

  Alla rubriker är endast till för att underlätta hänvisning och ska inte påverka användarvillkorens innebörd, konstruktion eller effekt.

  25.7 Fullständigt avtal.

  Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med hänsyn tagen till åtkomst och användning av sajten, och ditt medlemskap på sajten. Dessa ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal, skriftligt som muntligt.

  25.8 Modifieringar.

  Sajten förbehåller sig rätten att ändra något av de bestämmelser som anges här och du accepterar att granska dessa användarvillkor varje gång du besöker hemsidan. Din fortsatta användning av sajten efter att sajten har uttalat sig om eventuella ändringar förutsätter ditt godkännande. Sajten kommer inte ha någon förpliktelse på att meddela dig om eventuella förändringar i användarvillkoren. Såvida det inte accepterats skriftligt, då kan inte användarvillkoren ändras av dig.

 26. SEKRETESSPOLICY

  26.1 Sekretesspolicy.

  Registreringsuppgifter, annan personlig information och om din användning av sajten och av de tjänster som finns där tillhandahålls av sajten och samlas in under förutsättning av vår sekretesspolicy.

  26.2 Insamling av information.

  I korthet så samlar webbsidan främst in information utan att ändra eller påverka villkoren i sekretesspolicyn (i) som tillhandahålls av dig när du registrerar dig på sajten. Inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, hemadress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress, (ii) som tillhandahålls av dig vid användning av tjänster på begäran av sajten för identifiering, inklusive men inte begränsat till, fotografi, identitetskort, personnummer och liknande identifieringsnummer, ögonfärg, längd, vikt, etnisk ursprung och (iii) automatiskt från webbloggar och webbläsare genom att använda ”cookies” inklusive men inte begränsat till vilken typ av webbläsare du använder, IP adress, besökta sidor, spelloggar och statistik.

  26.3 Användning av insamlad information.

  I korthet så används den insamlade informationen för följande ändamål: (i) För att anpassa innehållet du ser, (ii) för att uppfylla förfrågningar avseende produkter och tjänster, (iii) att kontakta dig om nya produkter och tjänster, (iv) att förbättra webbplatsen och för feedback samt (v) för säkerhetsskäl.

  26.4 Överföring av insamlad information.

  i korthet utan att ändra och påverka villkoren i sekretesspolicyn, så kan sajtens användning av information även inkludera överföring till tredje part och till länder utanför ditt land inklusive tredjeländer. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda din information i samband med alla sådana överföringar.

 27. SKYDD AV KUNDERNAS SALDO

  Alla kunders saldo är helt åtskilda från sajtens driftsekonomi. Går sajten i konkurs eller vid uppstående av andra sådana ekonomiska svårigheter, är kundernas saldo skyddat och kan återkallas när som helst via en betalningsmetod som passar bäst för spelaren.

{{hour}}:{{minute}}