Gizlilik ilkesi

Giriş

 • Bu Gizlilik İlkesi'nin amacı kişisel bilgilerin SİTE tarafından nasıl toplandığını, korunduğunu ve kullanıldığını açıklamaktır.
 • SİTE, müşterilerimiz tarafından sunulan tüm kişisel bilgilerin ve iş aktivitelerimiz neticesinde üretilen başka bilgilerin adil ve yasalara uygun şekilde işleme konmasını sağlama taahhüdü vermiştir.

Toplanan bilgiler

 • SİTE'ye kaydolduğunuz zaman; ad, adres, telefon, e-posta, oyuncu kimliği ve parolanın dahil olduğu genel müşteri bilgilerini bize vermenizi isteriz.
 • Para yatırırken, kredi kart numaranızı veya hesap numarası bilgisini göndermeniz istenebilir.
 • SİTE'yi kullanırken IP numaranızı ve oyun etkinlikleriniz ile ilgili bilgileri toplayacağız.
 • SİTE, ayrıca, IP numaranız ve ziyaret etmiş olduğunuz web sayfası gibi tarayıcınızdan gelen bilgileri otomatik olarak alır ve sunucu günlüklerimize kaydeder.
 • SİTE, fotoğrafik kimlik, resmi kimlik kartı, pasaport, kredi kartı, sosyal güvenlik numarası, ehliyet, uyruk, göz rengi, boy, kilo ve etnik köken dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi hazır bulundurmanızı isteyebilir.

Bilgilerin kullanımı

 • SİTE'nin çoğu kişisel bilgileri kullanımı, tarafınızdan talep edilen hizmetleri sağlamak açısından zorunludur.
 • Ayrıca, kişisel bilgiler görmekte olduğunuz reklam ve içeriği özelleştirmek ve sunulan hizmetleri geliştirmek için kullanılır. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesinde, SİTE, müşteri ilişki yönetim amaçları açısından kişisel bilgileri işletebilir.
 • SİTE, kişisel bilgileri kimlik tanımlama amaçları için ve olası bir dolandırıcılığı önlemek amacıyla da kullanabilir.
 • SİTE, yeni ürünler ile SİTE ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek üzere kişisel bilgileri kullanma hakkını saklı tutar.

Bilgi paylaşımı ve ifşa

 • SİTE, bu Gizlilik İlkesi içerisinde açıkça belirtilmediği sürece, kişisel bilgileri kimseye satmayacak, kiralamayacak ya da kimseyle paylaşmayacaktır.
 • Kişisel bilgiler, aşağıdaki durumlarda, işlenme amaçlı olarak üçüncü taraflara gönderilebilir:
  • Bilgilerinizi paylaşma iznini sizden almışsak;
  • Talep ettiğiniz ürünü veya hizmeti sunmak için bilgilerinizi paylaşmamız gerekiyor; örneğin, müşteri desteği sunmak ve ödemeleri işleme koymak için, kişisel bilgiler bulunduğunuz SİTE'de, iş ortaklarında veya bağlı kuruluşlarda, bakım tesisleri ya da böyle hizmetleri üçüncü bir taraf sağlıyorsa, bu tarafın tesislerini bulundurduğu yerlerde işlenebilir
  • Celplere, mahkeme kararlarına, uymak zorunda olduğumuz otoritelerden veya legal süreçlerden ileri gelen tüm yasal taleplere karşılık veririz; ya da
  • SİTE'deki davranışlarınızın aşağıda bulunabilen SİTE'nin Hizmet Koşulları'nı ihlal ettiğini görürsek: http://www.casinoroom.com/tr/termsofservice/full
 • SİTE, doğrulama ve güvenlik amacıyla kişisel bilgileri ödeme operatörlerine ve diğer elektronik hizmet sağlayıcılara transfer edebilir.
 • SİTE'yi üçüncü bir taraf alırsa, üçüncü bir taraf ile birleşilirse ya da sitenin tamamı veya varlıklarının esas teşkil eden kısmı satılırsa, yahut varlıklarının esas teşkil eden kısmı üçüncü bir tarafa transfer edilirse, SİTE hakkınızdaki bilgileri transfer edebilir. Böyle bir durumda SİTE sizi transfer hakkında bilgilendirecektir.
 • SİTE, kişisel bilgileri transfer edebileceğimiz üçüncü tarafın bu Gizlilik İlkesi'ne ve bunun yanı sıra böyle bir transferle ilişkili olarak tüm yasal gereksinimlere uyumluluğunu temin etmek üzere hareket eder.

Çerezler

Çerezler, belli çevrimiçi sayfaları ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya donanımınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. SİTE, kullandığınız tarayıcı tipi ve IP numaranız dahil bilgi toplamak üzere çerezleri kullanır. Bu bilgiler güvenlik nedeniyle ve ihtiyaçlarınıza daha iyi yanıt verebilmek adına SİTE'nin sürekli olarak geliştirilmesi amacıyla toplanır. SİTE, oturum açtıktan sonra müşterilerimizi doğrulamak için de bir oturum çerezi kullanır. SİTE, her daim çerezlerin kullanılmasına gerek kalmaması için çabalar.

Çerezleri kabul etme veya reddetme seçeneğiniz mevcuttur, çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarınızı çerezleri reddetmek üzere değiştirebilirsiniz. Çerezleri reddetmeyi tercih ederseniz, SİTE'nin tüm interaktif özelliklerine doğrudan erişim sahibi olamayabilirsiniz.

Haklarınız

SİTE tarafından tutulan kişisel bilgilerinize erişip onları düzeltme hakkına sahipsiniz. Buna dahil olan haklar:

 • Neyin tutulmakta olduğu, kişisel bilgilerin kaynağı ve tüm alıcıların ayrıntıları için böyle kişisel bilgilerin yazılı bir açıklamasının yanı sıra kişisel bilgilerin tutulduğuna ilişkin SİTE'den onay alın;
 • Hatalı olan kişisel bilgilerin silinmesini ya da düzeltilmesini isteyin; ve
 • Yeni ürünler ve hizmetler hakkında karşı tarafın isteği olmaksızın site tarafından gönderilen her bilgiye itiraz etmek. Bu işlem SİTE'de her zaman yapılabilir: http://www.casinoroom.com/tr/myaccount
 • SİTE tarafından tutulan kişisel bilgileriniz ile ilgili olarak SİTE ile iletişim kurmak isterseniz veya SİTE'nin gizlilik prosedürleri hakkında başka sorularınız varsa, lütfen SİTE'nin iletişim formunu kullanın http://www.casinoroom.com/tr/help/

Kişisel bilgilerin saklanması

SİTE'nin hizmetlerini kullandığınız sürece SİTE kişisel bilgileri sistemlerimizde tutacak ve hangi bilgilerin toplandığı açısından artık gerekli olmayacaktır. Ancak, güvenlik amacıyla, sizin/SİTE'nin SİTE hizmetlerini sonlandırmasının ardından da kişisel bilgiler SİTE tarafından saklanabilir.

Bu gizlilik ilkesinde yapılan değişiklikler

SİTE bu ilkenin hükümlerini ara sıra güncelleyebilir ve SİTE'deki değişen hükümleri gönderme yoluyla değişiklikler hakkında sizi bilgilendiririz. Gizlilik İlkesi'ni düzenli olarak yeniden ziyaret etmeniz önerilir.

{{hour}}:{{minute}}