ALLMÄNNA VILLKOR

Casino Room erbjuder en modern, rolig och smidig casinoupplevelse som har anpassats för att passa spelarna som handen i handsken. Sidan lanserades år 2005 och bjuder på oemotståndliga bonusar och fler än 950 spel, från de senaste spelautomaterna till live casinospel.

Spelare från hela världen flockas till Casino Room tack vare det oslagbara utbudet av spel och det goda ryktet casinot har bland användarna.

Senast reviderad 2021-02-22, Version 3.1 Dessa villkor juridiskt avtal ("Avtal") mellan dig ("Spelaren") och Ellmount Entertainment Limited. ("CasinoRoom.com" eller "WEBBSIDAN", "HEMSIDAN" eller "Vi"). Läs följande villkor innan du besöker WEBBSIDAN eller använder dig av programvaran (“Programvaran”) med riktiga pengar.

 1. INTRODUKTION

  VIKTIGT! Dessa villkor styr din tillgång till eller användning av HEMSIDAN och din användning av kontot som öppnats på HEMSIDAN. Genom att besöka, använda, se, läsa, skriva ut, installera eller ladda ned något material från HEMSIDAN, eller bli medlem på HEMSIDAN, godkänner du att följa dessa villkor. Dessutom bör du följa alla policies, riktlinjer och regler som är tillämpliga när du använder dig av HEMSIDANS tjänster, och som emellanåt kan publiceras på HEMSIDAN. Dessa villkor kommer att hänvisa till alla sådana policies, riktlinjer och regler.

  Du bekräftar ditt godkännande av dessa villkor genom alla handlingar som visar att du samtycker till dem, inklusive att klicka på någon knapp som innehåller orden “Jag godkänner” eller liknande formuleringar eller genom att bara besöka HEMSIDAN, oavsett om du har läst dessa villkor eller inte. Om du inte godkänner alla villkoren på HEMSIDAN har du inte tillåtelse att besöka den eller använda någon av dess tjänster.

  HEMSIDAN kan revidera, ändra eller modifiera dessa villkor och våra andra policies, riktliner och regler när som helst. Spelaren kommer då att meddelas och tillfrågas om att godkänna förändringarna. Spelaren bör notera datumet då denna sida senast uppdaterades, vilket visas högst upp på sidan. Om datumet då sidan senast uppdaterades är oförändrat efter att spelaren har klickat på “uppdaterings”-knappen på webbläsaren kan läsaren anta att inga ändringar har skett sedan han/hon senast läste igenom dokumentet. Ett ändrat datum för senaste uppdatering indikerar att detta dokument har uppdaterats eller ändrats, och den uppdaterade eller ändrade versionen ersätter eventuella tidigare versioner direkt när den publiceras.

  Du kan endast använda och besöka HEMSIDAN i enlighet med dessa villkor. Vänligen återkom till dessa villkor regelbundet och läs igenom dem noga innan du använder HEMSIDAN. Du bekräftar att du har läst och förstått dessa villkor och att du godkänner och samtycker till dem.

 2. SPELRESTRIKTIONER OCH BEHÖRIGHETSFRÅGOR

  Din registrering på HEMSIDAN och ditt rättsliga förhållande till HEMSIDAN styrs av dessa villkor. HEMSIDAN erbjuder casinospel som drivs och är licensierade av Ellmount Entertainment Limited, ett företag som är registrerat på Malta med registreringsnummer C52868, och med registrerad address i Ewropa Business Center, Level 3/Suite 701, Dun Karm Street, Birkirkara BKR 9034, Malta.

  Spelen som tillhandahålls av Ellmount Entertainment LTD är licensierade och reglerade av Malta Gaming Authority under licensnummer MGA/B2C/202/2011 (utfärdades till företaget den 30 september 2011) och/eller av den svenska spelinspektionen under licensen som utfärdades i Januari 2019.

  Du måste läsa igenom och följa alla lagar och regler i din jurisdiktion innan du använder HEMSIDANS tjänster för spel om riktiga pengar.

  Du godkänner att hålla HEMSIDANS operatörer skadeslösa vid eventuell olaglig användning av HEMSIDAN och dess tjänster. Eftersom de juridiska frågor som rör spel på internet är osäkra eller tvetydiga i en del jurisdiktioner bör du rådfråga en erfaren advokat eller juridisk rådgivare innan du avgör om HEMSIDANS tjänster är lagliga i din jurisdiktion om du inte är säker på dina rättigheter, skyldigheter och förpliktelser.

 3. RISK FÖR FÖRLUST

  Du är medveten om att spel är en osäker verksamhet som kan orsaka ekonomiska förluster. Sajten är inte ansvarig för förluster eller skador av något slag som kan resulteras i spel med riktiga pengar. Att spela på sajten är ett eget val som spelaren har gjort. Spelaren är också ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten i sina kontolösenord och annan personlig säkerhetsinformation. Satjen är inte ansvarig för otillåten användning av ditt konto eller eventuella förluster som kan uppstå. Dina pengar är alltid säkra och åtskilda från driftsekonomin av företaget som illustreras i.26.

 4. SPELMISSBRUK OCH SJÄLVEXKLUDERING

  Om du vill begränsa ditt spelande kan du göra det genom att följa vår självexkluderingsprocedur på HEMSIDAN på https://www.casinoroom.com/self-block. Alternativt kan du också få tillgång till denna funktion genom att kontakta vårt kundtjänstteam på +44 207 193 4376 eller genom att skicka ett mail till responsible.gaming@casinoroom.com. När du har slutfört denna process kommer vi att stänga ned ditt konto och återbetala eventuellt återstående saldo till dig. HEMSIDAN kommer att ha rätt att förklara eventuella aktiva bets ogiltiga och återbetala de aktuella insatserna.

  För att kunna spela mer ansvarsfullt har du möjlighet att ställa in ekonomiska begränsningar av de summor du satsar och sätter in på spelkontot.

  En önskad begränsning kommer att börja gälla omedelbart den första gången den ställs in, eller om en tidigare begränsning sänks.

  Om den begränsade summan ökas eller tas bort helt kommer denna ändring att aktiveras efter en sju dagars avkylningsperiod.

  En begränsning som ställs in av spelaren kommer att gälla ända tills spelaren bestämmer sig för att ändra på den.

 5. MINDERÅRIGA SPELARE

  Du måste vara över 18 år gammal eller minst ha uppnått den lägsta tillåtna åldern för att kunna spela om pengar i landet där du bor för att kunna registrera ett konto hos oss. Det är olagligt för personer under 18 år eller under den lägsta tillåtna åldern för att spela om pengar att försöka göra en insats eller registrera ett konto för att försöka göra en insats. Om du inte är minst 18 år gammal, eller har uppnått den lagliga åldern för att spela om pengar i din jurisdiktion måste du lämna HEMSIDAN omedelbart, och får inte använda eller besöka HEMSIDAN eller skriva ut eller ladda ned något material från HEMSIDAN. Om du inte lämnar hemsidan omedelbart riskerar du åtal. Du kommer att behöva verifiera ditt födelsedatum via en extern KYC-kontroll (Know Your Customer) som ett villkor för att besöka HEMSIDAN. Du godkänner att inte försöka kringgå eventuella säkerhets och/eller åtkomstfunktioner på denna HEMSIDA. Du bekräftar också att HEMSIDAN inte har något ansvar eller skyldighet till eventuella missförstånd gällande en spelares ålder. Genom att göra en insats eller delta i spel om pengar godkänner spelaren att han/hon har uppnått den lägsta lagliga åldern för att delta enligt vad som specificeras i respektive lands lagar. Genom att göra en insats eller delta i spel om pengar bekräftar spelaren dessutom att han/hon har rättskapacitet att ingå ett avtal med HEMSIDAN. Om spelaren misslyckas med att följa dessa villkor kommer spelarens konto att stängas ned samtidigt som alla övriga nödvändiga åtgärder kommer att vidtas. Föräldrakontroll: Det finns ett antal tredjepartsappar som föräldrar eller vårdnadshavare kan använda för att övervaka eller begränsa sina enheters tillgång till internet:

  1. Filterprogrammet Net Nanny skyddar barn från olämpligt innehåll på internet. Besök sida.

  2. Filterprogrammet CYBERsitter låter föräldrar lägga till egna sidor som ska blockeras. Besök sida.

  KONTROLL AV FÖRÄLDRAR

  Det finns ett antal tredjeparts-applikationer som föräldrar eller vårdnadshavare kan använda för att övervaka eller begränsa användningen och åtkomsten till internet:
  1. filtreringsmjukvara skyddar barn från olämpligt webbinnehåll. Besök sidan här.
  2. CYBERsitter filtreringsprogramvara ger föräldrar möjligheten att lägga till sina egna webbplatser för att blockera. Besök sidan här.

 6. KLAGOMÅL & KONFLIKTER

  6.1Eventuella klagomål bör först och främst rapporteras till kundservice. Ett klagomål ska anses ha lämnats in på ett giltigt sätt när det innehåller tydlig information om spelarens identitet (fullständigt namn, födelsedatum, hemadress, registrerad e-postadress och mobilnummer) och ger alla relevanta uppgifter som ger upphov till klagomål.

  6.2Klagomål kan endast göras för incidenter som har ägt rum inom sex (6) månader av klagomålet.

  6.3Vi strävar efter att behandla ditt klagomål inom 10 dagar efter det att klagomålet mottagits. Denna tidsfrist kan förlängas med ytterligare tio dagar om klagomålet ger upphov till det. Spelaren kommer att informeras om förlängningen och orsakerna till det under de första 10 dagarna.

  6.4Om klagomålet inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt har du rätt att eskalera ditt klagomål till ThePOGG.com, den oberoende Alternativa Tvistlösnings-entiteten vi har utsett. Klagomål för ThePOGG kan skickas till complaints@thepogg.com eller via https://thepogg.com/submit-complaint/ /

  6.5Alternativt kan du använda plattformen för tvistlösning (ODR) som tillhandahålls av Europeiska kommissionen (hittas här) för att hjälpa dig att lösa tvister utan att gå till domstol.

  6.6Du kan också efter att ha använt HEMSIDANs tvisthantering vända dig till Malta Gaming Authority. Klagomål till Malta Gaming Authority kan göras via e-post support.mga@mga.org.mt eller via https://www.mga.org.mt/support/onge-gaming-support/

  6.7För kunder från Sverige, kan du kontakta Konsumentverket på www.konsumentverket.se.

 7. MEDLEMSKAP

  7.1 Att bli medlem: Du kan bli medlem på HEMSIDAN genom att fylla i ett registreringsformulär online, som måste accepteras av HEMSIDAN, och genom att ladda ned nödvändig programvara för att kunna använda HEMSIDANS tjänster.

  7.2 Spelarna kan bara ha ett (1) konto, och måste registrera sitt konto personligen. När registreringsformuläret online är inskickat kommer HEMSIDAN eller dess auktoriserade representant behandla ansökan.

  7.3 I samband med att du fyller i registreringsformuläret online eller på HEMSIDANS förfrågan godkänner du att: Uppge sann, korrekt, aktuell och komplett information om dig själv i enlighet med registreringsformuläret (denna information benämns som “Registreringsuppgifter”).

  7.4 Du godkänner att regelbundet uppdatera registreringsuppgifterna så att de alltid är sanna, korrekta, aktuella och kompletta under tiden du är medlem.

  7.5 Vi förbehåller oss rätten att neka användning av användarnamn som vi, efter eget gottfinnande, anser olämpliga.

  7.6 Kontosäkerhet Du är ensamt ansvarig för att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt, och är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker som kan kopplas till ditt användarnam och lösenord.

  7.7 Du är helt ansvarig för eventuell oauktoriserad användning av din registrerade e-postadress som kan resultera i att någon annan person får tillgång till ditt användarnamn och/eller lösenord.

  7.8 Du godkänner att omedelbart meddela HEMSIDAN om eventuell oauktoriserad användning av ditt användarnamn och lösenord eller någon annan säkerhetsöverträdelse.

  7.9 Utan begränsning av ovanstående är du också ansvarig för att hålla ditt antivirusprogram och din brandvägg uppdaterade och för att vidta andra passande åtgärder för att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

  7.10 Om en spelare via bedrägligt beteende får tillgång till HEMSIDAN kan medlemskapet omedelbart sägas upp och HEMSIDAN kommer då att vidta alla nödvändiga och passande åtgärder i enlighet med dessa villkor samt tillämpliga lagar och regler.

  7.11 HEMSIDAN och dess samarbetspartners avsäger sig allt ansvar för tillgång och användning av HEMSIDAN genom bedrägligt beteende.

  7.12 Avbryta medlemskap Du kan avbryta ditt medlemskap när som helst genom att skicka ett mail till kundservice med ett meddelande om din önskan att avbryta medlemskapet tillsammans med ditt användarnamn och eventuella utestående medel som du har tillgängliga på ditt konto.

  7.13 Utan begränsning av andra åtgärder kan HEMSIDAN omedelbart utfärda en varning, tillfälligt stänga av ditt konto, stänga av ditt konto på obestämd tid och/eller avbryta din åtkomst och användning av HEMSIDAN, hålla inne med ditt kontosaldo, temporärt eller permanent stänga av ditt konto, och återta eventuella utbetalningar, bonusar och vinster samt avbryta detta avtal, om:

  7.13.1 HEMSIDAN anser att du har brutit mot något av dessa villkor eller några policies, riktlijner eller regler som till exempel innefattar att;

  7.13.2 Du inte betalar de summor du ska vid förfallodatumet

  7.13.3 Vi inte kan verifiera eller autentisera någon information du skickat in till HEMSIDAN

  7.13.4 Vi tror att ditt beteende kan resultera i juridiskt ansvar för dig, våra spelare eller HEMSIDAN.

  7.13.5 HEMSIDAN bestämmer sig för att upphöra med verksamheten eller på annat sätt lägga ned HEMSIDAN eller delar av den.

  7.14 Om HEMSIDAN tar bort ditt konto av någon anledning som du själv orsakat kommer ditt kontosaldo inte att betalas tillbaka utan räknas som förverkat.

  7.15 Du godkänner att varken HEMSIDAN eller någon tredje part som agerar å våra vägnar kommer att ha något ansvar gentemot dig på grund av att ditt medlemskap eller tillgång till HEMSIDAN har avslutats. Du godkänner att om ditt konto stängs ned av HEMSIDAN kommer du inte att försöka registrera dig som medlem igen utan föregående skriftligt godkännande från HEMSIDAN.

  7.16 Du godkänner att om ditt konto avslutas av HEMSIDAN kommer du inte att försöka registrera dig som medlem igen utan föregående skriftligt godkännande från HEMSIDAN.

  7.17 Om HEMSIDAN bestämmer sig för att upphöra med verksamheten eller på annat sätt lägga ned HEMSIDAN eller delar av den, kan HEMSIDAN säga upp detta avtal och utbetala eventuellt kvarvarande kontosaldo, minus eventuella kostnader och avgifter som är kopplade till ditt konto.

  7.18 Medlemskapet är ogiltigt i de regioner där det är förbjudet.

  7.19 Säkerhetskontroll. För att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och integritet förbehåller sig HEMSIDAN rätten att genomföra en säkerhetskontroll när som helst för att validera din identitet, ålder och registreringsuppgifter. För att klara av våra säkerhetskontroller bör du dela med dig av den information och dokumentation som efterfrågas av HEMSIDAN. Om du inte lyckas svara tillfredsställande på HEMSIDANS frågor i samband med säkerhetskontrollen, inom den tidsram som specificerats av HEMSIDAN, kommer du anses ha brutit mot dessa villkor.

  7.20 Skatter & avgifter. Alla skatter och avgifter som uppkommer i samband med utbetalningar av pengar eller vinster till spelaren är spelarens eget ansvar.

  7.21 Inaktiva & vilande konton. Om du inte besöker ditt konto genom att “logga in” under en period som överstiger 12 månader i rad kommer ditt konto anses vara “inaktivt”. Om ditt konto blir inaktivt förbehåller HEMSIDAN sig rätten att ta ut en administrativ avgift (“Inaktiv administrativ avgift”) på maximalt €5, eller motsvarande i annan valuta, på det datum som kontot blir inaktivt och varje månad därefter, tills kontot återigen blir aktivt eller ditt kontosaldo är noll. Du kommer att påminnas inom 30 dagar innan några inaktivitetsavgifter kommer att tas ut. HEMSIDAN förbehåller sig rätten att stänga ned ett inaktivt konto när kontobalansen är noll. Om du återaktiverar ditt konto inom 3 månader efter inaktivitetsavgiften tagits ut kan du be om återbetalning av avgifterna genom att maila kundservice på support@casinoroom.com
  Om ditt konto fortsätter vara aktivt under en total period på 30 månader räknas det som “vilande”. WEBSIDAN kommer att vidta rimliga åtgärder för att kontakta dig och informera dig om att ditt konto kommer att stängas ned, och rekommendera spelaren att ta ut kontosaldot inom en tidsperiod som anges i samband med kontakten. Om du inte kan nås inom 30 dagar anses pengarna vara förverkade och du kan inte längre ställa några krav gentemot WEBBSIDAN för dessa.
  För att ta ut pengar från ett inaktivt, stängt, blockerat eller exkluderat konto kan du kontakta kundservice via mail på support@casinoroom.com .

 8. KUNDVERIFIERING & PENNINGTVÄTT

  8.1Du accepterar att WEBBSIDAN emellanåt genomför eller anlitar tredje part att genomföra identifiering, kredit- och andra verifieringskontroller enligt tillämpliga lagar och förordningar och/eller tillsynsorgan ("Säkerhetskontroller").

  8.2Du samtycker till att WEBBSIDAN kan kontakta dig emellanåt för att uppdatera din information och/eller begära att du förser WEBBSIDAN med giltig identifiering och/eller annan dokumentation/information så att WEBBSIDAN kan utföra säkerthetskontroller.

  8.3WEBBSIDAN kan begära all tidigare tillhandahållen dokumentation som inte längre är giltig.

  8.4Du samtycker till att ge WEBBSIDAN all begärd dokumentation/information och du accepterar att om du inte kan tillhandhålla den begärda dokumentation/informationen, eller inte kan tillhandahålla den inom den angivna tidsperioden, förbehåller sig WEBBSIDAN rätten att begränsa ditt Konto på ett sätt som WEBBSIDAN anser vara lämpligt inklusive, men inte begränsat till, att hindra dig från insättning, vadslagning eller satsningar och tillfälligt undanhålla pengar tills säkerhetskontrollen är utförd och dokumentationen/informationen du tillhandahåller uppfyller säkerhetskontrollerna till WEBSIDANs rimliga tillfredsställelse.

  8.5WEBBSIDAN kan också emellanåt kräva att du tillhandahåller ytterligare dokumentation angående källan av insatta pengar, din(a) betalningsmetod(er), och/eller dina personliga och/eller finansiella omständigheter.g.

 9. INSÄTTNINGAR, ÖVERFÖRINGAR & UTTAG

  9.1 Insättningar Information som gäller de metoder som finns tillgängliga för att sätta in pengar på ditt konto kan hittas på sidan Kassa. Du kan använda valfri metod som finns tillgänglig enligt informationen på sidorna som kan ändras då och då. En del metoder kanske inte finns tillgängliga i vissa jurisdiktioner.

  9.2 Alla insättningar på ditt konto måste komma från ett konto eller en källa som tillhör dig. Fullständigt namn på betal-/kreditkortet, e-plånboken eller banköverföringen måste vara identiskt med det fullständiga namnet på spelarens konto på HEMSIDAN som mottar pengarna. I annat fall kommer insättningen att nekas och pengarna att återbetalas. Eventuella avgifter som tas ut av bankerna/betalningsmetoderna kommer att dras av från insättningen, och eventuella vinster som uppstått i samband med en sådan insättning kan ogiltigförklaras.

  9.3 HEMSIDAN kan ta ut särskilda avgifter för att behandla insättningar. Om sådana avgifter förekommer kommer de att kunna ses under insättningsprocessen.

  9.4 Insatta medel måste användas för att placera bets och göra insatser i spel.

  9.5. Om spelaren vill göra en kortinsättning kan han/hon tillfrågas om att skicka in en kopia på framsidan och baksidan av det använda kreditkortet som visar namn, utgångsdatum och de första sex och sista fyra siffrorna på framsidan skickas in. Däremot måste spelaren dölja CVV2-numret på baksidan.

  9.6. HEMSIDAN förbehåller sig rätten att ändra gränserna för kredit-/betalkort och neka behandling av eventuella insättningar/uttag. Du godkänner att inga återbetalningar eller andra avbrutna insättningar kommer att göras på ditt konto utan vårt godkännande.

  9.7. Om en återbetalning eller annan avbruten insättning som är kopplad till ditt konto genomförs utan vårt samtycke godkänner du att ersätta oss och hålla oss skadeslösa när det gäller eventuella kostnader, krav, skador och utgifter som uppstår i samband med sådana ärenden och återbetala och kompensera oss för eventuella förluster som drabbar oss i samband med sådana handlingar, inklusive eventuella utgifter som vi ådrar oss i processen när summorna återbetalas.

  9.8. Spelarna bör inte behandla HEMSIDAN som ett finansinstitut eller förvänta sig ränta på sina insättningar.

  9.9. WEBBSIDAN är inte ansvarig för eventuella avgifter som tas ut av din bank för onlineköp.

  9.10. Uttag Du kan när som helst besluta att ta ut hela eller delar av ditt saldo på kontot. Det första uttaget kan göras 3 dagar efter att kontot har registrerats.

  9.11 Om du försöker ta ut pengar som satts in men som du inte satsat med kan ditt konto stängas.

  9.12 Du måste ge HEMSIDAN en kopia av ditt giltiga pass eller officiella ID-kort (som visar identitet och ålder) samt en abonnemangsfaktura för att dina uttag ska kunna behandlas, samt eventuella andra document som HEMSIDAN rimligen kan behöva för att fastställa din identitet. Detta kan inkludera att spelaren måste dela med sig av en säker kod till HEMSIDAN, som skickas till spelarens bostadsadress.

  9.13 Uttag till kredit-/betalkort kan göras till Visa eller MasterCard. För begränsade kort förbehåller vi oss rätten att göra din utbetalning via banköverföring eller annan verifierad metod.

  9.14 I enlighet med tillämpliga lagar kommer HEMSIDAN endast betala ut pengar till samma konto som pengarna sattes in ifrån.

  9.15 Utbetalningsförfrågningar till kredit-/betalkort kommer endast att betalas ut till kort som har använts för att sätta in pengar. Om du har mer än ett registrerat kredit-/betalkort kommer betalningen att skickas till det kredit-/betalkort varifrån du satt in mest de senaste 6 månaderna.

  9.16 Den minsta utbetalningssumman är €10 eller motsvarande i annan valuta.

  9.17 HEMSIDAN kan ta ut en avgift för behandling av uttag. Om sådana avgifter tas ut kommer det att finnas tydlig information om detta när du genomför en insättning- eller uttagsförfrågan.

  9.18 HEMSIDAN förbehåller sig rätten att dela upp större summor i delbetalningar.

  9.20 Du kan ta ut maximalt €10 000 under en period av 7 dagar i rad. Du kan maximalt ta ut en summa €30 000 under en period av 30 dagar i rad. HEMSIDAN kan, efter eget gottfinnande, låta dig ta ut en större summa efter tidigare överenskommelse med HEMSIDAN.

  9.21 WEBBSIDAN förbehåller sig rätten att ändra kredit-/betalkortsgränserna och/eller vägra att behandla uttag/insättningar.

  9.21 HEMSIDAN förbehåller sig rätten att vägra att behandla uttag om en spelare: a) har brutit mot dessa villkor eller HEMSIDAN har skäl att misstänka att dessa villkor har brutits; b) är under föremål för utredning gällande bedrägliga aktiviteter eller om HEMSIDAN har skäl att misstänka att spelaren har ägnat sig åt bedrägliga aktiviteter; c) har överstigit sina uttagsbegränsningar.

  9.22 Innan godkännande av några uttag förbehåller HEMSIDAN sig rätten att ta sig tid att: 1. Verifiera din identitet; 2. Verifiera din spelaktivitet; 3. Utföra säkerhetskontroller och andra interna rutiner gällande ditt konto, och 4. Försäkra sig om att reglerna som godkänts gällande utdelning av vinster till spelarna har följts.

  9.23 Kredit-/betalkortstransaktionen tar vanligen mellan 3 till 5 arbetsdagar.

  9.24 Eventuell misstänkt aktivitet på ditt konto kan leda till att du rapporteras till relevanta myndigheter, att dina pengar blir frysta och till och med till att ditt konto stängs ned. Dina medel kan endast tas ut från ditt konto när eventuella kontroller vi måste genomföra i enlighet med regler och andra skyldigheter som gäller bekämpning av penningtvätt är genomförda.

  9.25 Du kan när som helst logga in på ditt konto och se ett kontoutdrag som visar alla transaktioner såsom insättningar, bonuskrediter, vinster, insatser och uttag.

  9.26 Om du upptäcker några misstag på ditt kontosaldo eller på övriga delar av HEMSIDAN bör du omedelbart meddela kundservice via ett skriftligt eller elektroniskt meddelande så att misstaget kan rättas till.

  9.27 All kredit-/betalkortsinformation sparas aldrig av WEBBSIDAN och skickas alltid krypterad för din säkerhet.

  9.28 Dina medel kan inte överföras från ditt konto till någon annan spelares konto och vice versa.

  9.29 HEMSIDANS produkter konsumeras omedelbart när du spelar. HEMSIDAN kan därmed inte erbjuda återbetalningar eller returer av pengar eller avbryta den efterfrågade tjänsten medan du spelar. Om du spelar ett spel med riktiga pengar så kommer pengarna att dras från ditt spelkonto direkt.

 10. BONUS

  10.1 Bonuspengar kan inte tas ut/utbetalas direkt, utan måste användas för att göra insatser.

  10.2 Beroende på kampanj kan krediterna omvandlas till riktiga pengar efter att du uppfyllt särskilda villkor som är kopplade till kampanjen.

  10.3 Om inget annat anges krävs en minsta insats på €10 eller motsvarande i annan valuta och ett omsättningskrav på 35x bonussumman, innan en spelare kan ta ut några vinster som vunnits vid användning av en sådan bonus. Bonuspengarna måste användas inom 60 dagar efter att de satts in på ditt spelkonto för att inte gå ut.

  10.4 Det är nödvändigt att uppfylla omsättningskraven för bonusen innan du tar ut några vinster som vunnits vid användning av bonuspengar.

  10.5 Spelaren godkänner att den maximala vinsten från en välkomstbonus med free spins och senare insatser utan att göra en insättning ligger på €100/$100 eller motsvarande i annan valuta.

  10.6 Den maximalt tillåtna insatsen är €5.00 eller motsvarande i annan valuta när det gäller att satsa bonuspengar, dvs. göra en insats på HEMSIDAN med en bonus som delats ut till en spelare i samband med en första insättning, en summa som vunnits med hjälp av en bonus eller en summa som på annat sätt har delas ut till en spelare i samband med en bonus. Vid överträdelse av detta villkor accepterar spelaren att bonusen och eventuella associerade vinster från denna bonus kan ogiltigförklaras av HEMSIDAN. Spelhistoriken kommer att kontrolleras innan uttagen behandlas.

  10.7 Endast spelen som finns listade under “bonusspel” kan spelas med bonuspengar och räknas mot omsättningskravet. Om inte annat anges bidrar spel till bonussatsning enligt följande.
  Slots 100%
  Live Casino & Table Games: Poker: 30%, Blackjack 5%, Roulette 10%, Game Shows 10%
  Virutal Games: 100%

  10.8Om bonusvillkoren anges på olika språk kommer den engelska texten alltid att vara bindande.

 11. BEDRÄGERI, PROGRAMVARUFEL & FUSK

  11.1 HEMSIDAN förbehåller sig rätten att gå igenom transaktionshistorik och spelloggar, och om HEMSIDAN under en sådan genomgång efter eget gottfinnande anser att en spelare deltar i kampanjmissbruk, antingen själv eller som en del av en grupp, förbehåller HEMSIDAN sig rätten att: a. Ogiltigförklara bonusen och eventuella associerade vinster och/eller b. återkalla, neka eller upphäva ett bonuserbjudande som delats ut till en spelare och/eller c. exkludera spelaren från framtida kampanjerbjudanden och/eller d. avsluta kontot omedelbart.

  11.2 Alla typer av bedrägerier på HEMSIDAN, som avgörs efter HEMSIDANS eget gottfinnande, är strikt förbjudna.

  11.3 Bedrägliga aktiviteter kan inkludera, men är inte begränsade till, förfalskning av stulna kreditkort, hemliga överenskommelser och att ange falska registreringsuppgifter eller annan begärd information.

  11.4 Utöver alla andra rättsmedel som kan användas enligt dessa villkor kan HEMSIDAN framställa anspråk gällande åtal och/eller skadestånd för eventuella bedrägliga aktiviteter.

  11.5 HEMSIDAN åtar sig att främja rent spel och bekämpa bedrägliga aktiviteter, och har nolltolerans gällande olämpligt spel och bedrägliga aktiviteter. Alla spelare som sysslar med någon form av misstänkt bedräglig aktivitet kommer att anmälas till behörig myndighet.

  11.6 Buggar Spelaren godkänner att aldrig försöka utnyttja några fel, virus, buggar, brister eller inkonsekvenser (“buggar”) som upptäcks i mjukvaran, till sin fördel, eller till nackdel för andra spelare. Dessutom godkänner spelaren att rapportera sådana buggar till kundtjänst direkt vid upptäckten.

  11.7 Om tjänsten innehåller en bugg eller felkonfiguration som orsakar felaktig funktion eller utbetalning har HEMSIDAN sig rätten att ta bort spelet och ogiltigförklara relaterade insatser och vinster som uppkommit efter att buggen orsakade att spelet fungerade felaktigt.

  11.8 Fusk Alla former av fusk på HEMSIDAN, som avgörs efter HEMSIDANS eget gottfinnande, är strikt förbjudna.

  11.9 Fusk inkluderar alla typer av manipulering av resultatet av ett spel så att vinstoddsen ändras till fördel för spelaren. Fusk inkluderar särskilt, och utan begränsningar, alla former av “hemliga överenskommelser”.

  11.10 Utöver alla andra rättsmedel som kan användas enligt dessa villkor kan HEMSIDAN framställa anspråk gällande åtal och/eller skadestånd för alla typer av fusk.

  11.11 När WEBBSIDAN rimligen misstänker att en serie av vad placerade av kunden eller en grupp av kunder på grund av en bonus, gratis vad eller annat kampanjerbjudande, resulterar i garanterade vinster oavsett utfallet, förbehåller sig HEMSIDAN rätten att återkalla bonusen och efter eget gottfinnande att annullera gratis vad och/eller annullera alla vad som finansierats av bonusen eller bonusvinsterna.

 12. BEGRÄNSAD LICENS TILL, OCH STÖRNINGAR PÅ SAJTEN

  12.1 Begränsad licens att vända på sajten. Med förbehåll för dessa användarvillkor och med hänsyn till användning av sajten, beviljar sajten dig härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke överförbar personlig licens så du kan komma åt och använda sajten och det material och tjänster som finns där. På sajten finns material och tjänster tillgängliga för personligt, icke-kommersiellt bruk för medlemmar, spelare, fans, besökare, medlemmar och potentiella medlemmar till denna sajt. Spelare på sajten beviljas en licenskopia för att kunna se material. Sajten förbehåller sig rätten till att begränsa mängden för vilka som kan se materialet eller tjänster som tillhandahålls. All otillåten användning av sajten eller av det material och tjänster resulterar i att licensen kommer att avslutas omedelbart. Licensen används till att kunna använda och komma åt sajten för sitt avsedda ändamål. Vid uppsägning av detta avtal ska du omedelbart förstöra information eller material som du har laddat ner eller kopierat från denna webbplats.

  12.2 Störningar. Utom när det uttryckligen är tillåtet enligt lag, får du inte översätta, dekompilera, ta isär eller skapa härledda verk från vår webbplats material, grafik, text, kodning, bilder eller mjukvara. Spelaren samtycker härmed att inte använda någon automatisk anordning eller manuell process för att övervaka eller återskapa sajten och kommer inte använda någon anordning, programvara eller datorkod för att försöka störa eller skada sajten eller kommunikation på.

 13. BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

  13.1 Du får endast använda HEMSIDAN i de syften som uttryckligen tillåts enligt HEMSIDANS villkor.

  13.2

  Endast ett (1) konto med riktiga pengar tillåts per person. Ingen person kommer att tillåtas inneha mer än ett konto. Om en spelare öppnar mer än ett konto på HEMSIDAN förbehåller sig HEMSIDAN rätten att:

  1. Blockera spel på konton som man misstänker är inblandade i sådana aktiviteter,
  2. Hålla inne kontosaldon på de blockerade kontona under obegränsad tid och konfiskera alla medel på kontot, och/eller
  3. Stänga ner eventuella andra konton som kan spåras till samma address eller dator,
  4. Ta bort bonusar, låtsaspengar för spel, erfarenhetspoäng och kampanjbonusar från dessa spelares konton.

  13.3 Det är spelarens ansvar att ta ut kvarvarande medel innan spelaren blockerar ett konto.

  13.4 Alla låtsaspengar för spel, spelarpoäng, turneringsbiljetter, kampanjbonusar eller kuponger på de blockerade kontona kan inte överföras och kommer i så fall att ogiltigförklaras.

  13.5 Spelaren får inte sätta in pengar på konton åt andra spelare.

  13.6 Utan tidigare skriftligt uttalande från HEMSIDAN får du inte:

  13.6.1 Kopiera HEMSIDAN eller någon av innehållet

  13.6.2 Skapa arbeten som bygger på HEMSIDAN eller något innehåll,

  13.6.3 Använda HEMSIDAN eller något av innehållet för offentliga redovisningar, offentliga framföranden, försäljning eller uthyrning,

  13.6.4 Vidaredistrbuera HEMSIDAN eller något av dess innehåll,

  13.6.5 Avlägsna eventuella meddelanden om upphovsrätt eller ägandeskydd på HEMSIDAN eller något av dess innehåll,

  13.6.6 Rama in eller använda några inramningstekniker i relation till HEMSIDAN eller något av dess innehåll,

  13.6.7 Använda, publicera eller distribuera några meta-taggar eller annan “dold text” med användning av HEMSIDANS namn eller varumärken,

  13.6.8 Kringgå någon kryptering eller andra säkerhetsverktyg som används på HEMSIDAN (inklusive stöld av användarnam och lösenord eller att använda någon persons användarnamn och lösenord för att få tillgång till en begränsad del av HEMSIDAN),

  13.6.9 Använda datautvinning, botar eller liknande verktyg för att samla in eller extrahera information på HEMSIDAN.

  13.6.10 Använda någon enhet, programvara eller rutin för att kringgå operativa funktioner eller att påverka, eller försöka påverka HEMSIDAN eller servrarna och aktiviteterna som sker på den,

  13.6.11 Vidta några åtgärder som orsakar en orimlig eller oproportionellt stor påfrestning på HEMSIDAN eller dess nätinfrastruktur,

  13.6.12 Dekompilera, baklängeskonstruera, ändra eller ta isär någon del av mjukvaruaspekten av materialet med undantag av den omfattning det tillåts av tillämpliga lagar,

  13.6.13 Sälja, hyra ut, leasa, licensiera, underlicensiera, överföra, distribuera, vidaresända eller dela materialet med en servicebyrå eller på något annat sätt överlåta materialet eller några av dina rättigheter att få tillgång till och använda materialet till tredje part,

  13.6.14 Trakassera eller “stalka” någon spelare eller medlem på HEMSIDAN,

  13.6.15 Samla in eller förvara information gällande andra spelare eller medlemmar på HEMSIDAN, med undantag för om det inte uttryckligen föreskrivs för HEMSIDANS normala drift och dess programmering och i den omfattning det tillåts av Prohibited Program Policy.

  13.6.16 Överföra, distribuera, publicera eller skicka in information som gäller någon annan person, medlem eller juridisk person, inklusive utan begränsing personlig kontaktinformation eller kredit-, betal- eller telefonkort eller kontonummer,

  13.6.17 Använda HEMSIDAN för att distribuera oönskade reklammail eller annonser,

  13.6.18 Få tillgång till sidan från någon plats där det är olagligt att ha tillgång till onlinespel eller gamingtjänster,

  13.6.19 Assistera eller hjälpa någon tredje part att göra något av ovanstående.

 14. LICENS FÖR PROGRAMVARAN

  1.1 Användning av webbsidan omfattar användning av en viss programvara, kodning och information som utvecklats av webbsidan (programvaran). Webbsidan beviljar spelare en tillfällig, återkallelig licens, utan rätt att utfärda underlicenser att använda programvaran.

  14.2 Du får inte: (a) tillåta andra person(er) att använda programvaran om inte denna person skriftligen accepterat villkoren i detta avtal; (b) ändra, översätta, dekonstruera, dekompilera, ta isär eller skapa härledda verk baserat på programvaran; (c) kopiera programvaran; (d) hyra ut, leasa, överföra, licensiera eller på annat sätt överföra rättigheter till programvaran; (e) ta bort äganderättsmeddelanden eller etiketter på programvaran, inklusive koden bakom programvaran; eller (f) använda programvaran för annat privat bruk. Äganderätten till programvaran och alla äganderätter, oavsett klingande i upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemligheter eller någon annan teori ska förbli den enda och exklusiva egendom av webbplatsen. Spelaren samtycker att ta bort alla kopior av programvaran vid uppsägning eller upphörande av detta avtal. Spelarens rätt att använda sig av programvaran under förutsättning av överensstämmelse med alla användarvillkoren anges här i.

 15. ANSVARSFRISKRIVNING

  15.1 Du förstår och godkänner uttryckligen att användningen av HEMSIDAN eller något innehåll och/eller information som laddas ned eller på annat sätt erhålls via användningen av HEMSIDAN eller något av dess innehåll görs efter eget omdöme och med risk för att du ensamt kommer att vara ansvarig för eventuella skador på datasystem eller förlust av data som resultat av nedladdning av sådant innehåll och/eller information.

  15.2 HEMSIDAN erbjuds i “befintligt skick”; utan någon form av garanti, varken uttalad eller underförstådd, inklusive men inte begränsat till eventuella underförstådda garantier för säljbarhet, att den ska passa ett visst syfte, titel eller icke-intrång.

  15.3 HEMSIDAN kan inte lova eller garantera att något av innehållet kommer att fungera oavbrutet, i tid, säkert eller felfritt, och HEMSIDAN kan inte lova eller garantera kvaliteten, lämpligheten, exaktheten, användbarheten, noggrannheten eller fullständigheten av HEMSIDAN eller något av dess innehåll.

  15.4 Du förstår att HEMSIDAN inte garanterar eller ansvarar för att de filer som finns tillgängliga för nedladdning på internet kommer att vara fria från virus, nätmaskar, trojanska hästar eller annan kod som kan vara kontaminerad eller skadlig.

  15.5 HEMSIDAN garanterar inga produkter eller tjänster som köps eller fås via HEMSIDAN eller i samband med någon transaktion som ingåtts via HEMSIDAN, och tar inget ansvar för säljare eller tredje parts användning av konfidentiell eller privat information.

  15.6 HEMSIDAN tar inget ansvar för din användning av internet.

  15.7 De garantier och utfästelser som nämns i detta avtal är de enda garantier och utfästelser som gäller för detta avtal, och är i stället för alla andra garantier, skriftliga eller muntliga, uttryckliga eller underförstådda, som kan uppkomma antingen genom en överenskommelse mellan parterna eller enligt lag, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Inga av dessa garantier och utfästelser kommer att utökas till någon tredje person. En del jurisdiktioner tillåter inte exkludering av vissa garantier, så några av exkluderingarna ovan kanske inte gäller för dig.

  15.8 Denna HEMSIDA tar inget ansvar för några driftstopp, serverstörningar, fördröjningar eller några tekniska eller politiska störningar av spelen. Återbetalningar kan endast genomföras efter ledningens gottfinnande,

  15.9 Denna HEMSIDA tar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller påstås ha uppkommit på grund av eller i samband med hemsidan eller dess innehåll, inklusive och utan begränsning av:

  Förseningar eller drift- eller överföringsavbrott, förlust eller korruption av data, kommunikation- eller linjefel, missbruk av hemsidan eller dess innehåll och eventuella fel eller utelämnanden i innehållet,

  15.10 DU är ansvarig för din egen dator och system, och vi kan inte ta något ansvar för eventuella förluster som du råkar ut för som ett resultat av system- eller kommunikationsfel från din sida.

  15.11 HEMSIDAN förbehåller sig rätten att neka/begränsa insatser samt avsluta och/eller avbryta spel.

  15.12 Om casinosystemet inte fungerar som det ska kommer alla insatser och vinster att ogiltigförklaras. Vinster som uppkommit som resultat av felet kommer att dras tillbaka och du kommer att tas tillbaka till den situation du befann dig i om felet inte hade skett. Om ett spel av någon anledning avbryts av spelaren, inklusive på grund av nedkoppling eller att spelet avbryts kommer alla spelarnas transaktioner alltid att visas korrekt i vårt system. Eventuella “oavslutade spelomgångar” startar igen när spelaren återvänder till spelet. “Avslutade spelomgångar” kommer inte att återupptas, men spelaren kan få tillgång till resultaten genom att kontakta kundtjänst.

  15.13 Vi rekommenderar att du har tillgång till en alternativ internetleverantör (ISP) vid eventuella anslutningsproblem med din ISP.

 16. JURIDISK FRISKRIVNING

  16.1 Vi avsäger härmed allt ansvar för skador som kan uppstå när en spelare eller medlem tillhandahåller tjänster för ett specifikt ändamål som bryter mot någon lag.

  16.2 Om du letar efter tjänster som strider mot gällande lagar, får du inte använda den här webbsidan och samtycker härmed att avsluta detta omedelbart.

 17. ANSVARSBEGRÄNSNING

  17.1 Du accepterar härmed att det finns en risk att du kan förlora pengar genom att använda dig av tjänsten. Eventuellt ansvar för skador som kan uppstå när spelare eller medlemmar använder sig av tjänsten i något syfte som bryter mot lagen. Annat än vårt ansvar att betala ut vinster som har vunnits i enlighet med dessa villkor så kommer vårt maximala ansvar gentemot dig i samband med din tillgång till och användningen av tjänsten och/eller dessa villkor, oavsett om det handlar om avtalsbrott, skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet) eller annat kommer att begränsas till det belopp som är högst av:

  a) summan av de insatser som gjorts av dig från ditt konto i samband med eventuella transaktioner som är kopplade till ansvarsfrågan eller
  b) tio tusen euro (€10,000).

  17.2 Med förbehåll för den förutnämnda klausulen, och så långt som det är lagligt möjligt, skall HEMSIDAN (eller dess licensgivare, agenter, leverantörer, återförsäljare, tjänsteleverantörer eller andra prenumeranter eller leverantörer) inte vara ansvariga gentemot dig eller någon annan tredje part för någon: a) direkt eller indirekt förlust, b) oavsiktlig eller indirekt förlust, c) speciella eller generella skador, d) skadestånd som förhöjts i avskräckande syfte eller straffrättsliga ekonomiska påföljder, e) förlust av vinst, förlust av information, verksamhetsavbrott, inkomstförlust eller förlust av goodwill som kan ha orsakats av någon persons användning, missbruk eller oförmåga att använda HEMSIDAN eller något av dess innehåll och tjänster, även om HEMSIDAN har meddelats om risken för sådana skador eller förluster.

  17.3 Begränsningarna som listas ovan gäller alla situationer som orsakats av eller är relaterade till detta avtal, oavsett om sådant ansvar hävdas på grund av ett kontrakt eller skadeståndsgrundande handling eller inte, även om HEMSIDAN har meddelats om risken för sådana skador. HEMSIDAN tar inget ansvar för problem som kan uppstå i relation till tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, fullständighet eller tjänstens och programvarans exakthet. HEMSIDAN kan inte garantera att tjänsten aldrig kommer att drabbas av fel, men vi engagerar oss i att rätta till problemet så snart som det har rapporterats eller så snart vi har möjlighet. Om du upplever fel på tjänsten som erbjuds, vänligen rapportera det till HEMSIDAN omedelbart. HEMSIDAN tar inget ansvar för några konsekvenser som är ett resultat av större incidenter såsom strejker, terroristaktiviteter, politiska kriser, krig, naturkatastrofer och överbelastade telekommunikationsnät, som kan leda till en helt eller delvis minskad tillgång till tjänsterna via internet.

  17.4 HEMSIDAN förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga ned hela eller delar av tjänsten efter eget gottfinnande och utan att behöva meddela spelarna i förväg. Ellmount kommer inte att ta något ansvar för eventuella förluster som spelarna kan drabbas av som resultat av ett sådant avbrott eller försening av tjänsten. Däremot strävar vi efter att meddela om avbrott i förväg och återuppta tjänsten så snart som det rimligen är möjligt. HEMSIDAN förbehåller sig rätten att dra tillbaka en vinst om vinsten uppkom som ett resultat av ett fel i vinsttabellen, spelets RNG, systemfel eller i händelse av annat uppenbart eller berättigat fel.

 18. SKADESTÅND

  18.1Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla webbsidan, dess tjänstemän, aktieägare, anställda, oberoende entreprenörer, teleoperatörer och agenter från och mot alla anspråk, åtgärder, förluster, skulder, kostnader eller krav inklusive utan juridiska begränsningar och redovisningsarvoden för alla skador direkt eller indirekt och därmed resulterar i din eller om du under en annans persons auktoritet utan begränsningar till statliga myndigheter, användning, missbruk eller oförmåga att använda webbsidan eller något av det material eller tjänster som finns där eller om du begår något brott mot någon av dessa användarvillkor eller lag. Du samtycker också med att försvara och gottgöra oss om någon tredje part skadas av dina illegala handlingar eller om vi ska vara skyldiga att försvara alla anspråk inklusive, utan begränsning, om brottslighet sker på sajten. Sajten ska omedelbart meddela dig via epost och samarbeta fullt (på din bekostnad). Vi förbehåller oss rätten att delta i försvaret av sådant anspråk eller försvar på egen bekostnad och välja sin egen juridiska ombud om man vill göra det.

  18.2 Du samtycker till att gottgöra HEMSIDANs operatörer för all olaglig användning av HEMSIDAN eller dess tjänster. Då juridiska frågor som rör spel på internet är osäkra eller tvetydiga i en del jurisdiktioner bör du rådfråga en erfaren advokat eller juridisk rådgivare innan du avgör om HEMSIDANS tjänster är lagliga i din jurisdiktion om du inte är säker på dina rättigheter, skyldigheter och förpliktelser i samband med detta.

 19. SPELARGARANTIER

  19.1Du intygar härmed och garanterar oss följande:

  19.1.1 Du har läst och förstår dessa användarvillkor.

  19.1.2 Ditt utförande, leverans och fullgörande av dessa användarvillkor och fullbordandet av dina tänkta transaktioner kommer härmed inte, med eller utan föreläggande, tidens gång, i konflikt med eller bryta mot (i) tillhandahållande av lag, regel eller föreskrift; (ii) valfri ordning, dom eller förordning som gäller för dig eller bindande dina tillgångar eller egenskaper; eller (iii) något avtal eller annat instrument som gäller för dig eller bindande dina tillgångar eller egenskaper.

 20. LÄNKAR OCH ATT LÄNKA

  20.1 Vissa webbplatser som är länkade till sajten ägs och drivs av tredje part. Eftersom sajten inte har någon kontroll över dessa webbplatser och resurser, så accepterar och bekräftar du att sajten inte är ansvarig för tillgängligheten av dessa externa webbplatser eller resurser och stödjer dem alltså inte. Sajten är inte heller ansvarig för innehåll, reklam, tjänster, produkter eller annat material som finns tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar och accepterar att sajten inte är ansvarig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av sådant innehåll från tredje part, varor eller tjänster som finns på eller genom någon sådan webbplats. Gör du det är det helt och hållet på egen risk och med förbehåll för eventuella användarvillkor och sekretesspolicy som finns här. Du bekräftar vidare att användningen av en webbplats som kontrolleras, ägs och drivs av tredje part använder sig utav användarvillkor som gäller för dessa webbplatser och inte genom användarvillkoren som gäller här.

  20.2 Du accepterar härmed att hålla sajten skadelös från alla skador och förpliktelser som kan bli följden av att använda länkar som visas på webbplatsen. Sajten förbehåller sig rätten att avsluta länkar och link-program när som helst.

  20.3 Du godkänner härmed att hålla HEMSIDAN skadeslös från alla skador och ansvar som kan uppstå vid användning av länkar som kan synas på HEMSIDAN. HEMSIDAN förbehåller sig rätten att ta bort alla länkar eller länkprogram när som helst.

 21. VARUMÄRKESINFORMATION

  21.1 Utan uttryckligt godkännande av webbplatsen samtycker du till att inte visa eller på annat sätt använda några varumärken, servicemärken, varunamn och/eller eventuella medföljande logotyper, som används ensam eller tillsammans med någon text på sajten eller för ett dotterbolag eller närstående bolag till eller i ett företag i samma koncern som, eller av de yttersta huvudägarna för sajten.

  21.2 Andra tillverkares produkt-och servicenamn som omnämns på sajten kan vara varumärken och servicemärken som tillhör respektive företag och är exklusiv egendom av respektive ägare och får ej användas offentligt utan skriftligt medgivande från ägarna och /eller innehavarare av sådana varumärken och servicemärken.

 22. INFORMATION GÄLLANDE COPYRIGHT

  22.1 Det material såsom text, grafik, fotografier, video, ljudklipp, musik, sountracks, knappikoner, streaming data, animering, bilder, nedladdningsbart material, datasammanställningar och mjukvara som finns tillgängligt på sajten och alla andra webbsidor ägs, drivs, licensieras och kontrolleras av sajten och är patentskyddad information och värdefull immateriell egendom. Den part som tillhandahållit materialet för sajten och behåller alla rättigheter, titlar och intressen i materialen.

  22.2 Materialen får inte kopieras, distribueras, publiceras, ändras, laddas upp, postas eller överföras på något sätt utan skriftligt medgivande från sajten, förutom att du kan skriva ut en kopia av materialet enbart för personligt bruk. På så sätt kan du inte ta bort, ändra upphovsrätt, varumärke, varunamn, servicemärke eller någon annan äganderätt som förekommer på något av de materialen.

 23. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

  23.1

  Dessa användarvillkor (inklusive policys, riktlinjer och regler som anges häri) och relationen mellan dig och sajten skall regleras och tolkas i enlighet med lagarna på Malta, utan hänsyn till konflikter mellan lagstadgar.

 24. KOMMUNIKATIONSFORUM

  24.1 Vid tillfällen när sajten gör det möjligt för spelare att dela information och kommunicera med andra spelare, accepterar du härmed att inte publicera, sprida, eller skicka någon ärekränkande, stötande eller olagligt material eller material som bryter mot rättigheterna för någon tredje part inklusive immaterialrätt, integritet, publicitet eller avtalsenliga rättigheter när du använder webbplatsen eller andra tjänster som ingår på sajten.

 25. FORCE MAJEURE

  25.1Sajten ansvarar inte för fel som orsakas av oförutsedda omständigheter som står utanför vår kontroll och för händelser utanför mänsklig kontroll såsom: brand, översvämningar, jordbävningar, orkaner, tropiska stormar eller andra naturkatastrofer; krig, upplopp, mordbrand, embargon, terrorism, strejker eller brist på transport, faciliteter, bränsle, energi, arbetskraft eller material; misslyckande av telekommunikation eller tjänsteinfrastruktur; dataintrång, spam eller fel på dator, server och mjukvara.

 26. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  26.1 Rättigheter till förelägganden.

  Båda parter medger att åtgärder i lagen kan vara otillräcklig för att ge en förfördelad part full ersättning i samband med den andra partens brott, och att en förfördelad part därför har rätt att söka förelägganden av ett sådant brott, utöver att söka andra rättsmedel enligt lag eller under eget kapital.

  26.2 Uppdrag. De rättigheter och skyldigheter för parterna binder och gäller till förmån för sina respektive övertagare, efterträdare, verkställare och administratörer, som kan vara fallet. Webbsidan får inte överlåta dessa användarvillkor om sajten förvärvas av en tredje part, går samman med en tredje part eller om sajten säljer alla dess tillgångar, eller på annat sätt överför alla dess tillgångar till en tredje part. I detta fall kommer sajten att informera dig om överlåtelsen.

  26.3 Ogiltighet. Om en behörig domstol eller skiljeman finner en overkställbar bestämmelse i dessa användarvillkor, så kommer denna bestämmelse att verkställas och resten av användarvillkoren kommer att fortsätta i full kraft och verkan.

  26.4 Advokatkostnader. I en sådan händelse ska varje part påbörja alla anspråk, åtgärder, formella rättsliga åtgärder att upprätthålla dessa användarvillkor eller relatera till relationen mellan parterna. Den vinnande parten i en sådan åtgärd eller förfarande ska ha rätt att återhämta sig, utöver all annan befrielse, som rimliga advokatkostnader och kostnader i samband med det, inklusive advokatarvoden som uppkommit efter överklaganden.

  26.5 Inget undantag. Inget upphävande av sajten bör anses som ett undantag när det ligger under samma bestämmelser i användarvillkoren. Om något villkor, klausal eller bestämmelse förklaras ogiltig eller overkställbar av en behörig domstol, ska sådan ogiltighet inte påverka giltigheten eller driften av något annat villkor, klausal eller bestämmelse. Ogiltiga villkor, klausaler och bestämmelser ska avskiljas från dessa användarvillkor.

  26.6 Rubriker. Alla rubriker är endast till för att underlätta hänvisning och ska inte påverka användarvillkorens innebörd, konstruktion eller effekt.

  26.7 Fullständigt avtal. Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med hänsyn tagen till åtkomst och användning av sajten, och ditt medlemskap på sajten. Dessa ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal, skriftligt som muntligt.

  26.8 Modifieringar. Sajten förbehåller sig rätten att ändra något av de bestämmelser som anges här och du accepterar att granska dessa användarvillkor varje gång du besöker hemsidan. Din fortsatta användning av sajten efter att sajten har uttalat sig om eventuella ändringar förutsätter ditt godkännande. Sajten kommer inte ha någon förpliktelse på att meddela dig om eventuella förändringar i användarvillkoren. Såvida det inte accepterats skriftligt, då kan inte användarvillkoren ändras av dig.

 27. SEKRETESSPOLICY

  27.1 Sekretesspolicy För att ge tillgång till HEMSIDANs tjänster samlar HEMSIDAN in och behandlar vissa personliga uppgifter. Se HEMSIDANs integritetspolicy.

 28. SKYDD AV KUNDENS SALDO

  28.1 Alla kunders saldo är helt åtskilda från sajtens driftsekonomi. Går sajten i konkurs eller vid uppstående av andra sådana ekonomiska svårigheter, är kundernas saldo skyddat och kan återkallas när som helst via en betalningsmetod som passar bäst för spelaren.

Detta avtal utformades först på engelska. I händelse av eventuella motsägelser eller avvikelser mellan den engelska versionen och andra språk detta avtal har översatts till ska den engelska versionen gälla.
Older than 18
EU